نرم افزار خزانه داری

گروه نرم افزاری پیوست > نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری چیست؟

 

نرم افزار خزانه داری ، باید وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و پرداخت را به طور کامل مکانیزه نماید . به گونه ای که مطلقاً جهت ثبت عملیات خزانه داری نیاز به صدور سند مالی مستقل نباشد و کلیه تراکنش­های مالی مرتبط با عملیات خزانه داری به طور خودکار ایجاد شوند. کنترل گردش وجوه نقد، خزانه داری و ارزیابی موجودی نقدی و مدیریت منابع جاری و آینده موسسه از اهمیت ویژه‌ای به خصوص در شرکت­های بازرگانی و تولیدی خصوصی برخوردار است.

همچنین در نرم افزار خزانه داری باید بتوان تواماً از ریال و کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم جهت عملیات دریافت و پرداخت استفاده نمود تا ابزاری جامع کنترل منابع نقدی و اسنادی سازمان را در دست داشته باشد.

null

مدیریت ساده و کامل منابع ریالی و ارزی ، دریافتها و پرداختها در نرم افزار خزانه داری پیوست

چرا نرم افزار خزانه داری پیوست را پیشنهاد می کنیم ؟

 

طراحی و ساخت حرفه ای و کاربرپسند: 

نرم افزار خزانه داری پیوست براساس سالها تجربه در تیم طراحی و توسعه پیوست ، به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که می تواند با استفاده از مراکز خزانه داری و باجه های مختلف دریافت و پرداخت در اندازه های مختلف اجرا شود. سطح دسترسی خزانه داران روی صندوق ها ، بانکها ، اسناد دریافتنی و پرداختنی مجزا شده است. اسناد تضمینی ، تسهیلات و مدیریت تنخواه پرسنل و صدور سند مالی در سیستم خزانه داری پشتیبانی می شود . انواع عملیات دریافت پرداخت به صورت نقد، چک ، واریز به بانک، ارتباط با دستگاه پوز، حواله، برات، سفته ، اسناد تضمینی ، ارز و سکه می تواند در این سیستم ثبت گردد.

 

ارتباط منسجم با نرم افزارهای دیگر پیوست:

نرم افزار خزانه داری عملیات دریافت و پرداخت خود را در قالب سند حسابداری برای نرم افزار حسابداری ارسال می نماید. تسویه فاکتورهای خرید و فروش را در نرم افزار بازرگانی انجام داده و مدیریت دریافت و پرداخت چک و اسناد تضمینی را در نرم افزار پیمان و قراردادها انجام می دهد. این به مفهوم مدیریت متمرکز دریافت و پرداخت اسناد بهادار ، وجوه نقد و ارز در نرم افزار خزانه داری خواهد بود .

 

پوشش تعدد شرکت یا گستردگی جغرافیایی :

نرم افزار خزانه داری پیوست قابلیت پیاده سازی در مدلهای متمرکز یا توزیع شده و پشتیبانی از عملیات سازمانهای گسترده کشوری را دارا می باشد. در این حالت می توان از مراکز خزانه داری با سطح دسترسی مجزا استفاده نمود. پیاده سازی این ساختار در انواع شرکتهای بزرگ ، صرافیها و هلدینگها در سالهای متمادی تجربه کاری کارشناسان پیوست انجام شده است.

 

اتصال به نرم افزارهای دیگر سازمان :

نرم افزار مالی پیوست می تواند اسناد مالی را از طریق وب سرویس یا فایل اکسل دریافت نماید . پس با پیوست می توان تسویه حساب بانکی و واریز وجه به حساب را در نرم افزارهای فروش آنلاین را از طریق وب سرویس به خزانه داری متصل کرد و نتیجه عملیات به صورت سند خودکار تجمیعی یا روزانه در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد. این نرم افزار می تواند دریافت ، کنترل و جمع آوری اطلاعات در حوزه داخلی سازمان (Back Office)  را انجام دهد ، در حالی که نرم افزارهای فروش تحت وب به صورت توزیع شده در شعب یا در سایت ، عملیات دریافت وجه را شبانه روزی انجام می دهند.

پرسنل سازمان می توانند :

دریافت و پرداخت از صندوق های مختلف به صورت ارزی و ریالی داشته باشند، چک های پرداختنی را صادر نموده و چاپ نمایند . چک های دریافتنی را ثبت و راس گیری نموده و واریزی به حسابهای بانکی را وارد نمایند، گزارش صورت مغایرت بانکی را دریافت نموده ، چک های سررسید شده و تنخواه ثبت شده توسط کارپردازان را مدیریت نمایند .

اتوماسیون اداری برای پرسنل

مدیران سازمان می توانند :

بسادگی گزارشهای بودجه ای و پیش بینی موجودی بانکها را تاریخ دلخواه مشاهده نمایند، مدیریت منابع نقدی ریالی و ارزی در در اختیار داشته و فرآیند پرداخت را مدیریت نمایند، مدیریت منابع و مصارف ، مدیریت تنخواه پرسنل و نظارت بر مجموع دریافت و پرداخت ماهانه از منابع مختلف برای تامین هزینه های توسعه آتی نیز در این نرم افزار انجام می شود .

اتوماسیون اداری برای مدیران

■   نرم افزار خزانه داری پیوست برای پوشش کامل و مدیریت بهینه دارایی‏ های نقدی و اسنادی :


■   مدیریت انواع عملیات دریافت و پرداخت در راستای حذف سند مستقیم حسابداری برای عملیات خزانه داری 


■   سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت


■   کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای نقدی و اسناد در مراکز خزانه داری 


■   پیاده سازی نرم افزار خزانه داری به عنوان مرجع دریافت و پرداخت در مجموعه نرم افزارهای مالی


■   گزارش گیری متمرکز و کامل از منابع در کنار پیاده سازی خزانه داری توزیع شده 


 

■   محیط ساده ، حرفه ای ، کاربرپسند با پوشش کامل نیازها در نرم افزار خزانه داری:  


■   استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ ها


■   استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد به صورت ارزی/ ریالی


■   مدیریت پرداخت تنخواه و کنترل هزینه های ثبت شده توسط تنخواه داران 


■   صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری


■   پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدور چک و سند مالی


■    تعریف ساختار دلخواه نرم افزار خزانه داری متناسب با نیاز شرکت: 


 • معرفی مراکز خزانه داری و باجه ‏های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی

 • معرفی منابع و مصارف سازمانی برای استفاده در گزارش گردش وجوه نقد

 • تعریف انواع وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ ها

 

■    امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار در محیط دریافت و پرداخت :


 • صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل

 • استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد به صورت ارزی/ ریالی

 • مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

 • مدیریت ضمانت نامه ‏ها، کنترل تاریخ سررسید و امکان ابطال،عودت یا تمدید مهلت آنها

 • دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی

 • تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط

 

■    سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی :


 • امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf

 • خواندن اطلاعات صورت حساب بانک ، تهیه تراز مغایرت و گزارش مغایرت

 • مغایرت گیری براساس مقایسه خودکار اطلاعات و رفع مغایرت دستی توسط کاربران

 

■   مدیریت متمرکز تنخواه ، تنخواه داران و هزینه های ثبت شده : 


 • پرداخت تنخواه به تنخواه داران ، کنترل مانده و شارژ تنخواه 

 • مدیریت تنخواه ‏های پرداختی و نحوه هزینه کرد ، تایید هزینه ها و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

 • مدیریت خرید کالا در صورت تنخواه و صدور فاکتور خرید مربوطه 

 

■    ارتباط یکپارچه نرم افزار خزانه داری با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست :


 • صدور سندهای مالی عملیات دریافت و پرداخت به صورت خودکار در سیستم حسابداری

 • ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها


 • ارتباط با نرم افزار بازرگانی برای صدور فاکتور خرید کالا براساس صورت تنخواه 

■    گزارش‏های دقیق موجودی نقدی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای تصمیم گیری مدیران :


 • امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه

 • گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه

 • گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز

 • گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم

 

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع خزانه داری به همراه گزارش ساز مدیریتی :


 • گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

 • امکان طراحی و تعریف گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پویا

 • گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه‏ های بانکی و تاریخ سررسید آنها

 • گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر قبل از سررسید

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص

 

■    طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی به دلخواه کاربر :


 • چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانک ها

 • چاپ فرم دستور پرداخت و رسید دریافت و پرداخت مطابق با نیاز سازمان


نرم افزار خزانه داری پیوست


آیا نرم افزار خزانه داری پیوست برای نصب به نرم افزار خاصی وابسته است؟
نرم افزار حسابداری پیش نیاز خزانه داری :

بله ، نرم افزار خزانه داری پیوست برای صدور سند مالی مربوط به انواع عملیات دریافت و پرداخت به نرم افزار حسابداری پیوست وابسته است و پیش نیاز خرید نرم افزار خزانه داری پیوست، خرید نرم افزار حسابداری پیوست می باشد .

چه نوع سندهایی در نرم افزار خزانه داری قابل دریافت هستند؟
انواع سندهای دریافتنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :

وجوه نقد شامل : وجه نقد ، واریز به بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد دریافتنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم

چه نوع سندهایی در نرم افزار خزانه داری قابل پرداخت هستند؟
انواع سندهای پرداختنی در نرم افزار خزانه داری عبارتند از :

وجوه نقد شامل : وجه نقد ، برداشت از بانک ، ارز (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی شامل : چک ریالی ، چک ارزی (نیاز به زیر سیستم ارزی دارد)
اسناد پرداختنی تضمینی شامل: سفته ، اسناد انتظامی ، ضمانت نامه بانکی
حواله های جابجایی ارز شامل : حواله مدت دار، حواله مستقیم

چگونه در سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت حواله ارزی انجام دهیم؟
کاربرد حواله ارزی :

حواله ارزی در نرم افزار خزانه داری ، برای جابجایی ارز در شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه واردات / صادرات و برای تبادل ارزی بین دو طرف تجاری بدون انتقال ارز به داخل کشور کاربرد دارد. (شبیه راهکار مالی اروپا برای ایران “اینستکس”)

حواله ارزی می تواند حواله مدت دار یا حواله مستقیم باشد.

امکان استفاده از حواله ارزی در فرم های دریافت و پرداخت ، در دسترس کاربران قرار دارد. این امکان برای فعال شدن نیاز به زیر سیستم ارزی دارد.

چگونه مدیریت تنخواه در نرم افزار خزانه داری پیوست انجام می شود؟
مدیریت تنخواه در خزانه داری :

در سیستم خزانه داری پیوست می توان برای افراد مختلف تنخواه تعریف کرد

و مصارف مجاز تنخواه و سقف پرداخت در هر مورد را مشخص نمود.

هر فرد تنخواه دار می تواند با تعریف سطح دسترسی وارد بخش تنخواه شده و هزینه های تنخواه را ثبت نماید.

هزینه های تنخواه پس از کنترل توسط مدیر ارشد ، تایید می شوند

و با کنترل و تایید مدیریت مالی به صدور سند در سیستم حسابداری منجر می شوند.

چگونه کارمزد بانکی را در خزانه داری ثبت می نمایید ؟
ثبت کارمزد بانکی در فرم های دریافت و پرداخت :

 

به جای صدور سند هزینه در نرم افزار حسابداری،

در فرمهای دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری می توانیم در بخش اضافات و کسورات فرمهای دریافت و پرداخت ، کارمزد بانکی و سایر هزینه های مالی را ثبت کنیم.

در مورد اسناد تضمینی دریافتی چه عملیاتی در سیستم خزانه داری قابل انجام است؟
انواع عملیات قابل انجام روی اسناد تضمینی عبارتند از :

۱- ابطال تضمین
۲- ضبط تضمین
۳- تمدید سررسید
۴- تعدیل مبلغ تضمین
۵- واگذاری سند تضمین

چگونه می توان اطلاعات عملیات دریافتی که در سایت فروش آنلاین انجام می شود را به نرم افزار خزانه داری پیوست انتقال داد؟
انتقال اطلاعات از طریق وب سرویس:

نرم افزار خزانه داری پیوست می تواند اطلاعات را از طریق وب سرویس در فرمهای دریافت و پرداخت به صورت آنلاین دریافت نماید.

منبع این اطلاعات می تواند سایتهای فروش آنلاین ، نرم افزار CRM یا صندوق های مستقل نرم افزاری باشد.

 

برای اضافه شدن وب سرویس به نرم افزارهای مالی ، این ماژول را باید جداگانه خریداری شود.

چگونه می توان عملیات خزانه داری را بین افراد مختلف تقسیم کرد؟
تعیین سطح دسترسی در نرم افزار خزانه داری :

 

در سیستم خزانه داری پیوست می توانید دسترسی پرسنل روی مراکز خزانه داری و باجه ها محدود نمایید.

هر باجه به صندوق ها و حسابهای بانکی، ارزهای مشخصی دسترسی خواهد داشت.

حتی می توانید باجه هایی را مخصوص دریافت و باجه هایی را مخصوص پرداخت تعریف کنید.

باجه ای هم بدون مراجعه کننده مسئول رسیدگی به اسناد دریافتنی و پرداختنی و عملیات داخلی خزانه داری باشد.

چگونه بدون خرید نرم افزار خزانه داری ، می توان برای اطلاعات اسناد و چک ها ، در حسابداری مالی سند دستی زد؟
استفاده از نرم افزار حسابداری به جای خزانه داری :

اگر فقط از نرم افزار حسابداری پیوست استفاده می کنید و حجم عملیات کمی در خزانه داری دارید می توانید از سند حسابداری برای عملیات مربوط به سیستم خزانه داری استفاده کنید.

ولی در نظر داشته باشید که سیستم خزانه داری امکانات منحصربه فردی به شرح زیر دارد:

 • صدور سند حسابداری خودکار در زمان دریافت و پرداخت چک و همچنین در زمان وصول و برگشت و …
 • هشدار برای نزدیک شدن به زمان سررسید چک ها و اسناد تضمینی
 • کنترل دسته چک ها و گزارش دهی روی آنها
 • صورت مغایرت بانکی
 • چاپ چک
 • پیش بینی موجودی بانکها در زمان آتی

و انواع گزارشهای و امکانات دیگر

چگونه گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم تهیه کنیم؟

تهیه گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم :

برای تهیه گزارش گردش وجوه نقد دو شیوه وجود دارد . شیوه مستقیم و شیوه غیر مستقیم

 •  در شیوه غیر مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد براساس گردش حسابهای نقد و در سیستم حسابداری تهیه می شود
 •  در شیوه مستقیم، گزارش گردش وجوه نقد بر مبنای تعریف و ساختاردهی به منابع و مصارف و مشخص کردن منبع تامین مالی در هر فرم دریافت و مصرف مالی در هر فرم پرداخت تهیه می شود.
در نرم افزار خزانه داری پیوست با تعریف منابع و مصارف به صورت درختواره ای و صدور فرمهای دریافت و پرداخت بر اساس منابع و مصارف و عدم صدور سند مالی دستی برروی منابع نقدینگی، گزارش گردش وجوه نقد به صورت مستقیم را با دقت بالا تهیه می کنیم.Cash flow Statement
tankhahgardan banner

در صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار خزانه داری پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار خزانه داری

[کل: ۷ میانگین: ۴.۹]
اشتراک در
اطلاع از
24 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

سیستم خزانه داری پیوست سررسید چک‌ها رو آلارم میده ؟

چند تا از پرسنل شرکت ما تنخواه میگیرن، چطور باید به سیستم مالی دسترسی داشته باشند تا هزینه های تنخواهشون رو ثبت کنند؟

سلام
ما واریز به حساب زیاد داریم ، چطوری میشه از صورتحساب بانک اطلاعات رو توی خزانه داری اتوماتیک وارد کرد؟

نرم افزار چاپ چک رایگان دارید؟

ابزار راس گیری چک در نرم افزار خزانه داری رایگان دیده شده یا باید خریداری بشه؟

ما برای یک مجموعه تولیدی شیرهای صنعتی نیاز به یک نرم افزار سفارشی داریم که نماینده هامون بتونن اطلاعات دفتر حساب و مانده خودشون رو تحت وب ببینن و گزارش چکهایی که از مشتریا گرفتن و وضعیت وصول شده یا برگشتی اون رو کنترل کنن، امکان تولید این نرم افزار رو دارین؟

امکان صدور حواله الکترونیک بانک مرکزی رو دارین؟

شرکت ما یکسری عملیات ارزی و صندوق و حساب بانکی ارزی داره، اطلاعات ارزی داخل حسابداری ثبت میشه یا خزانه داری؟

شرکت پیمانکاری ما ضمانت نامه بانکی زیاد داره، هم به کارفرما می‌دیم هم بابت قراردادها از پیمانکارهای پایین دستی ضمانت نامه میگیریم، سررسید تاریخ ضمانت نامه ها هشدار داره؟

پروسه دستور پرداخت تا صدور چک یا واریز به حساب فروشندگان در کارخانه ما چند مرحله تایید داره که کاغذی انجام میشه و زمانبره، دستور پرداخت الکترونیکی دارید؟

ما پرداختهای زیادی در طول روز برای راننده های کامیون و تریلی که بارهامون رو حمل می کنند داریم و ممکنه فرم درخواست پرداخت تکراری برای یک نفر صادر بشه، چطور میشه این موضوع رو کنترل کرد؟

هزینه های مربوط به ساتنا یا پایا باید جدا ثبت مالی بخوره؟ این هزینه های بانکی داخل صورت مغایرت بانکی دیده میشه؟

24
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x