پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوستتعریف تنخواه گردان:

در سازمانها برای پوشش دادن به هزینه های جزئی سازمانی و تسریع در فرآیند تصمیم گیری و انجام کار در خرید ها و پرداختهای کوچک (در مقایسه با خرید های کوچک، متوسط و بزرگ) انجام شده است.

در شرکت ها و سازمانها نگهداری اطلاعات تنخواه، مدیریت تنخواه داران، دریافت اطلاعات و اسناد مثبته عموما از زمره پروسه های پردغدغه است.

در نرم افزار خزانه داری پیوست به صورت خاص بخش تنخواه طراحی و پیاده سازی شده است . همچنین پیاده سازی فرآیندهای گردش اطلاعات تنخواه در این حوزه با ابزار فرآیندساز پیوست امکان پذیر است.


👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

پیاده سازی تنخواه گردان با استفاده از نرم افزار خزانه داری پیوست