صرفه جویی در منابع سازمان با اتوماسیون اداری

گروه نرم افزاری پیوست > مقالات  > اداری  > صرفه جویی در منابع سازمان با اتوماسیون اداری

صرفه جویی در منابع سازمان با اتوماسیون اداری

صرفه جویی در منابع سازمان با اتوماسیون اداری


چگونه با اتوماسیون اداری در هزینه های سازمانی و سرمایه انسانی صرفه جویی کنیم ؟

استفاده از اتوماسیون اداری یک سرمایه گذاری است که در حوزه های مختلف بازگشت سرمایه دارد. این سرمایه گذاری بسیار پر بازده بوده و انجام آن موجب کاهش هزینه های سازمانی در ابعاد مختلف می شود.

استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب به عنوان نمادی برای نمایش سازمانی موفق، پیشرو و کارآمد پرکاربرد است و برای افزایش اعتماد، رضایت ارباب رجوع و پرسنل، اصلاح فرهنگ کار و افزایش بهره‌وری بسیار مفید می باشد.


کاهش هزینه های عمومی :

کاهش مصرف کاغذ با اتوماسیون اداری

صرفه جویی در مصرف کاغذ

به جای مصرف کاغذ و هزینه برای چاپ ، نسخه های الکترونیکی اسناد در کارتابلها به گردش می‌افتند و درخت کمتری قطع می شود.

کاهش هزینه های مربوط به نقل و انتقال مستندات

کاهش هزینه های لجستیک

با گردش مکانیزه و الکترونیکی نامه در کارتابلها، تردد و رفت و آمد نامه رسان ها بین واحدها و ساختمانها جهت گردش مراسلات کاهش می یابد.

کاهش هزینه های انتقال نامه ها

کاهش هزینه های پست

ارسال الکترونیکی نامه بر اساس  پروتکل ECE ، موجب ثبت لحظه ای آن در سازمان مقصد و دریافت رسید ثبتی آن در دبیرخانه سازمان مبدا می شود.


👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

چگونه با اتوماسیون اداری در هزینه های سازمانی و سرمایه انسانی صرفه جویی کنیم ؟