درآمد به ازای هر کارمند RPE

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > درآمد به ازای هر کارمند RPE

درآمد به ازای هر کارمند RPE

درآمد به ازای هر کارمند

یک نسبت کارایی سنجی، برای تعیین درآمد حاصل از کار هر کارمنددرآمد به ازای هر کارمند چیست؟

درآمد به ازای هر کارمند (Revenue Per Employee)، یک نسبت کارآیی است که برای تعیین درآمد تولید شده به ازای هر فرد شاغل در یک شرکت استفاده می شود. نسبت درآمد به ازای هر کارمند برای تعیین بازدهی و بهره وری متوسط کارمندان یک شرکت مهم است.

توجه: تغییری که در فرمول فوق اغلب توسط تحلیلگران استفاده می شود، استفاده از درآمد خالص در صورت کسر بجای درآمد است.

مثال ها


مثال1 :شرکت فیسبوک

جان یک تحلیل گر سهام است که بر روی شرکت فیسبوک Facebook تجزیه و تحلیل انجام میدهد. مدیر جان از او می خواهد تا بازدهی یک کارمند متوسط در فیس بوک را تجزیه و تحلیل کند و به او دستور می دهد تا 31 دسامبر 2018 درآمد هر کارمند برای فیس بوک را تعیین کند. جان با مرور گزارش سالیانه فیسبوک متوجه می شود که تعداد کارمندان در فیس بوک 35،587 نفر است و این شرکت درآمد 55838 میلیون دلاری را گزارش می کند. او RPE فیس بوک را به شرح زیر تعیین می کند:

جان به مدیر خود گزارش می دهد که درآمد فیس بوک 5691/1 میلیون دلار، به ازای هر کارمند است.


مثال 2: تحلیل رقبای فرضی

با توجه به درآمد و تعداد کارمندان شرکتهای مختلفی که در همان صنعت مشغول فعالیت هستند ، از نسبت درآمد به ازای هر کارمند استفاده کنید تا دریابید که کدام شرکت تولید بیشتری دارد:

کسب و کار1کسب و کار2کسب و کار3
درآمد$ 520,000 $ 125,580 $ 3,000,500
کارمندان354350
درآمد به ازای کارمندان$ 14,857.14$ 31,395.00$ 8,572.86

از جدول بالا و فقط با درآمد و تعداد کارمندان موجود نتیجه گرفته ایم که شرکت 2 کارآمدترین شرکت است ، زیرا RPE آن در مقایسه با شرکت 1 و 3 (که به ترتیب   $ 14,857.14 و  $ 8,572.86 هستند) ، رقم $ 31,395 می باشد. هرچند شرکت 3 درآمدی بیش از 3 میلیون دلار دارد، اما تعداد خیلی زیادی کارمند برای کسب درآمد گفته شده به استخدام درآورده است.


مثال 3: سودآوری شرکت

مثال شماره 2 را به خاطر آورید اما الگوهای حقیقت افزوده که در زیر ذکر شده اند را در نظر بگیرید. کدام شرکت سودآور است؟

  • فرض کنید تنها هزینه های پرداخت شده توسط هر شرکت، حقوق و دستمزد است.
  • به هر کارمند در هر صنعت، حقوق $ 15000 صرف نظر از این که در کدام شرکت کار می کنند، پرداخت می شود.
 کسب و کار 1کسب و کار 2کسب و کار3
 درآمد$ 520,000 $ 125,580$ 3,000,500
 کارمندان 35 4350 
 مخارج$ 525,000$ 60,000$ 5,250,000
سود / زیان($ 5000)  $ 56,580($ 2,249,500)

با حقوق $ 15000 برای هر کارمند ، می توان نتیجه گرفت که شرکت 2 تنها شرکتی است که سود را به دست می آورد. این با نتیجه گیری ما در مثال 2، که نشان داد شرکت 2 کارآمدترین تولید را دارد، سازگار است.


اهمیت درآمد به ازای هر کارمند

عمده هزینه بسیاری از شرکت ها ، پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است. علاوه بر این، نیروی کار چیزی است که باعث موفقیت کسب و کار می شود. بنابراین، شرکت ها معمولاً برای جبران هزینه های پرداخت شده به کارمندان ، RPE بالا می خواهند. به طور کلی ، یک RPE بالا، معمولا  نشانگر یک شرکت تولیدی و کارآمد است. نسبت درآمد به ازای هر کارمند به ویژه برای تجزیه و تحلیل شرکتهایی که در حوزه های خدماتی فعالیت می کنند مفید است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که این معیار همیشه باید در رابطه با سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار گیرد تا شرکت مورد نظر را تحلیل کند. علاوه بر این ، این نسبت فقط باید با سایر شرکت های فعال در همان حوزه یا حوزه های مشابه مقایسه شود، زیرا هر صنعت با ساختار هزینه متفاوتی روبرو است. به عنوان مثال، یک شرکت کار محور برخلاف یک شرکت حوزه فناوری، معمولاً درآمد به ازای کارمند کمتری را گزارش می کند.


تاریخ انتشار:1399/01/30


ترجمه: گروه نرم افزاری پیوست | رناک عباسی
منبع: CFI Education Inc

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت