اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی با فرم ساز

گروه نرم افزاری پیوست > مقالات  > اداری  > اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی با فرم ساز

اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی با فرم ساز

اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی با فرم ساز


با استفاده از نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار پیوست می توان انواع فرم ها و فرآیندهای سازمانی را پیاده سازی نمود.

پیاده سازی هر کدام این فرمها و روال های سازمانی در نرم افزار فرم ساز تحت وب پیوست، موجب کاهش هزینه، کاهش خطای انسانی، افزایش بهره وری و سرعت انجام کارها و فرآیندها می شود. با استفاده از این ابزار، در کارتابل الکترونیک ، فرآیندهای عملیاتی و گردش الکترونیک مستندات در قالب فرمهای تحت وب پیاده سازی شده و اسناد مثبته به فرمها ضمیمه می شوند. همچنین در فرآیند گردش فرم ، نرم افزارهای مختلف در حوزه مالی و اداری ، اطلاعات را به صورت خودکار با فرمها تبادل می نمایند و در نهایت پس از نهایی شدن کامل فرآیند، این فرمها در نرم افزار مدیریت اسناد پیوست بایگانی می شوند.


👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

اجرای بهینه فرآیندهای سازمانی با فرم ساز پیوست

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت