پیوست

SAP Tag

sap logo

تاریخ انتشار: 1400/06/02منبع: https://www.selecthub.com/erp-softwareترجمه: علی شیبانی بررسی ERP شرکت SAP آنچه در این مقاله میخوانید▫ معرفی  SAP ERP▫ از نگاه کاربران▫ نمایی از نرم افزار▫ تمایزات کلیدی و مزایای SAP ERP  ▫ تخصص صنعت▫ ویژگی های کلیدی▫ محدودیت ها▫ پشتیبانی نرم افزار▫ هزینه مالکیت▫ مزایا▫ معایب▫ نتیجه گیری ما قصد داریم بهترین نرم افزارهای ERP را به صورت تخصصی در مورد ویژگی های کلیدی، تخصص صنعت، محدودیت ها، پشتیبانی و هزینه های نگهداری و راه اندازی بررسی می کنیم. در این مقاله قصد بررسی ERP شرکت SAP به نام SAP Business ByDesign  را داریم. طبق بررسی تحلیلگران، این نرم افزار، در رتبه بندی بهترین ERP...

بیشتر بخوانید