پیوست Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "پیوست"
هوشمثبت شیرزادچمین

معرفی کتاب: هوش مثبت نوشته: شیرزاد چمین چگونه می توانید به توانایی حقیقی خود دست یابید پرفسور شیرزاد چیمن در حال حاضر رئیس هیئت مدیره‌ی گروه cit است که بزرگ‌ترین سازمان آموزش و تربیت مربی در جهان می‌باشد. در کلاس‌های تدریس عمومی و بسیار پرطرفدار خود، شیرزاد چیمن روش‌های دستیابی به توانایی‌های بالقوه‌ی واقعی افراد در جهت کسب موفقیت‌های حرفه‌ای و نیز رسیدن به بهترین وجوه در زندگی شخصی را به همه نشان می‌دهد. مطالعات و پژوهش‌های مدرن و بسیار پیشرفته‌ی وی از وجود ده خرابکار ذهن پنهان در درون ما پرده برمی‌دارد. این خرابکاران ذهنی صدمات قابل توجه‌ای به امکان دستیابی ما به توانایی‌های بالقوه‌ی واقعی‌مان وارد می‌کنند. با بکارگیری روش‌های مربوط به هوش مثبت‌نگر، شما هم می‌توانید رموز شکست‌دادن این دشمنان درونی را بیاموزید. در این کتاب کشف کنید که چگونه...

بیستر بخوانید