نرم افزار بازرگانی Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "نرم افزار بازرگانی"
روال های فروش

در شرکت های مختلف در واحد بازرگانی، انواع روالهای درخواست و سفارش و تحویل کالا وجود دارد . حتی ممکن است در یک شرکت از چند روال برای تحویل کالاهای مختلف استفاده شود. انواع روال های فروش پوشش داده شده در سیستم بازرگانی پیوست عبارتند از : ۱- روال فروش مستقیم : با درخواست مستقیم خریدار ، فاکتور فروش صادر و همزمان با آن به صورت خودکار حواله انبار و سند حسابداری صادر می شود. نحوه اجرا : ساده ترین و پرکاربردترین روال در شرکتهای بازرگانی با مراجعه مستقیم خریدار است. در این حالت ، کالا در انبار موجود است ، صدور حواله به منظور دستور به انبار برای تحویل کالا به خریدار است و تحویل کالا دقیقا به اندازه حواله صادر شده است . تسویه حساب با خریدار می تواند همزمان با صدور...

بیستر بخوانید