حضور و غیاب Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "حضور و غیاب"
اتحادیه مرکزی تعاونی ها

اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران در زیرمجموعه خود ۳۱ اتحادیه استانی و ۳۰۱ اتحادیه شهرستانی و۲۸۴۶ شرکت تعاونی روستایی وحدود ۱۰ هزار فروشگاه مصرف و۱۱ هزار جایگاه عرضه سوخت و ۴/۵میلیون نفر عضو تولید کننده که با اعضاء خانواده جمعیتی بالغ بر بیست میلیون نفر از روستائیان کشور را شامل می­شود تحت پوشش دارد. بیشترین فعالیت شرکت در حوزه بازرگانی است. البته در کنار آن تولید هم انجام می گیرد اما عمده فعالیت مجموعه درحوزه بازرگانی می باشد. دو مجموعه کشت و صنعت هم زیر مجموعه این اتحادیه هستند. کشت و صنعت جیرفت و کشت و صنعت شهید رجایی دزفول. 65% از سهام این دومجموعه که از طریق فرابورس خریداری شده متعلق به این سازمان می باشد. در مجموعه های عضو این سازمان محصولات مختلفی تولید...

بیستر بخوانید