نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار
null

نرم افزار فرمساز و مدیریت گردش کار چیست ؟

در یک شرکتهایی که مطابق استاندارد های ایزو رفتار می کنند فرمها و فرآیندهایی مستند شده ، با کدهای مشخص و ساختارهای اطلاعاتی کامل تحلیل و پیاده سازی می شوند . این فرمها نظم سازمانی را ایجاد می کنند ولی برای پیاده سازی بهینه آنها ، به نرم افزار فرمساز مناسب نیاز داریم که اجازه طراحی فرمهای دلخواه سازمانی را به ما بدهند. همچنین به موتور گردش کار نیاز داریم تا بتواند این فرمها را در سطح سازمان به صورت الکترونیکی به گردش بیاندازد و هوشمندی را با پیاده سازی انواع شرطها در فرآیندها وارد نماید.

این نرم افزار ها اصطلاحا نرم افزار فرمساز و مدیریت گردش کار Form Generator & Work Flow Engine نام دارند.

 

نرم افزار فرمساز و مدیریت گردش کار پیوست چه کاربردی دارد ؟

فرم ساز و موتور گردش کار پیوست، از دو بخش فرم ساز برای طراحی انواع فرمها و موتور گردش کار برای پیاده سازی فرآیندهای گردش کار تشکیل شده است.
ابزار فرم ساز پیوست
، امکان طراحی انواع فرم های عملیاتی و اداری با فیلدهای اطلاعاتی متنوع و در چند صفحه را در اختیار کاربران می گذارد. این فرم ها می توانند در دسته های مختلف طبقه بندی شده و برحسب سطوح امنیتی در اختیار افراد مختلف قرار گیرند.

موتور گردش کار پیوست بر اساس انواع روال های گردش فرم که توسط کاربران طراحی می شود ، عملیات گردش فرم درون کارتابل ها و تصمیم گیری هوشمند براساس انواع شرطها را در انتخاب مسیر مناسب گردش فرم برعهده دارد.

 

تجربه پیاده سازی :

استفاده از این ابزار مخصوصا در سازمانهایی که فرآیندها و فرم های مستند شده (طبق استاندارد ایزو) دارند توصیه می شود. 

با این نرم افزار شما می توانید انواع فرمها و فرآیندهای زیر را پیاده سازی نمایید:

۱- فرمهای اداری پرسنلی مانند فرم مرخصی، ماموریت مرتبط با نرم افزار حضور و غیاب

۲- فرمهای درخواست خدمات مانند خدمات هلپ دسک ، شبکه ، تعمیرات

۳- فرمهای درخواست کالا و سفارش تامین کالا مرتبط با نرم افزار انبار

۴- فرمهای سفارش تولید و سفارش خرید و فروش مرتبط با نرم افزار تولید و بازرگانی

۵- فرمهای دلخواه سازمانی براساس فرآیندهای ایزو

 

محیط کاربری نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار پیوست به صورت یکپارچه با کارتابل نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست ارائه شده و قابلیت استفاده مجزا و مستقل نیز دارد.


   اطمینان از اجرای صحیح روال‏ها و فرایندهای سازمانی و نظارت و کنترل دقیق روی آنها 
■   افزایش دقت، سرعت، بهره وری و کاهش چشمگیر خطای انسانی در سازمانی مدرن و به روز 
   کاهش هزینه‏ های  ریالی و زمانی ناشی از اجرای فرایندها بصورت غیر مکانیزه

 • انعطاف پذیری و پیاده سازی دقیق فرآیند‏های سازمانی با نرم افزار فرم ساز و مدیریت گردش کار پیوست

 • نرم افزار حرفه ای با کاربری و راهبری ساده ، همراه با قابلیت‏ های کاربردی و موثر

 • ارائه انواع گزارش‏های کنترلی، مدیریتی و آماری در راستای مدیریت اجرای صحیح فرآیندها 


انواع فرمهای سازمانی را به راحتی با فرمساز پیوست طراحی کنید و با مدیریت گردش کار پیوست هوشمندانه به گردش در آورید


 • امکان تعریف انواع فرم‏های سازمانی و روال گردش کار بدون محدودیت

 • امکان تعریف انواع فیلدهای اطلاعاتی دلخواه بر روی فرم‏ها

 • محیط گرافیکی ساده و قدرتمند برای طراحی شکل ظاهری فرم‏ها

 • امکان کنترل صحت ورود اطلاعات بر روی فرم مطابق با شروط تعیین شده

 • امکان استفاده از عبارت‏های محاسباتی بر روی فرم

 • امکان تعیین روال گردش کار و تعیین مراحل بدون محدودیت در محیط گرافیکی

 • امکان تعیین اقدام کننده هر مرحله براساس اقدام کننده جاری، درخواست کننده، لیست قابل انتخاب و یا بصورت آزاد

 • امکان تعیین شروط انتخاب مسیر گردش کار براساس فیلدهای اطلاعاتی فرم، اقدام کننده جاری و یا درخواست کننده

 • امکان تعیین مسیر اختصاصی گردش کار در صورت عدم تایید فرم یا اتمام مهلت زمان رسیدگی به فرم

 • امکان تعیین نحوه نمایش فرم بطور اختصاصی برای هر مرحله

 • امکان دسته بندی فرم‏ها و اعمال سطوح دسترسی دقیق کاربران هر واحد سازمانی 


 • امکان انجام عملیات‏های تایید، عدم تایید، ارجاع و واگذاری فرم در کارتابل

 • امکان مشاهده مراحل انجام کار بصورت درختواره و اطلاع از وضعیت فرم

 • امکان ارسال ایمیل ، پیامک یا ارسال پیام به تلگرام در زمان دریافت فرم الکترونیک در کارتابل

 • امکان ایجاد اسناد ضمیمه برای فرم‏ها با رعایت سطوح دسترسی

 • امکان ایجاد فرمهای مرتبط و تو در تو  و ارتباط با نرم افزارهای دیگر با استفاده از ابزار پلاگین

 • شماره گذاری فرم‏ها براساس الگوی شماره گذاری دلخواه

 • امکان ارسال فرم به بیش از یک پست در هر مرحله

 • امکان ثبت، ویرایش و مشاهده اطلاعات فرم براساس سطوح دسترسی در هر مرحله
افزایش بهره وری ، پیاده سازی فرآیندهای ایزو و افزایش نظم سازمانی با استفاده از نرم افزار فرمساز و مدیریت گردش کار پیوست 


 • تهیه گزارش از وضعیت فرمهای در گردش در کارتابلهای مختلف و کنترل اتمام فرآیند گردش فرم

 • گزارش زمانهای صرف شده در گردش فرمها و کنترل و بهبود زمانها ، در راستای افزایش بهره وری و سرعت بخشیدن به فرآیندها

 • امکان جستجوی فرم‏ها براساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی طراحی شده در فرم

 • امکان تهیه گزارش از فرم‏ها در مرحله مورد نظر براساس حوزه دسترسی

 • امکان تهیه گزارش از کلیه فرم‏ها در وضعیت‏های تایید شده، در گردش و یا رد شده

 • امکان تهیه خروجی Excel از کلیه فیلدهای اطلاعاتی فرم‏های مورد نظر

 • امکان تهیه انواع گزارش‏های کاربردی در راستای پایش انجام صحیح فرایندها و بهبود زمان انجام کار