پیوست

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

نرم افزار اتوماسیون صرافی برای مدیریت هوشمند صرافیهای بزرگ

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی پیوست راه حل ممتاز و منحصر به فردی را جهت شرکتهای صرافی ارائه می کند که در ابعاد مختلف در بسیاری از شرکتهای صرافی بانکی و غیر بانکی اجرا شده است. این راه حل مبتنی بر پوشش کامل عملیات صرافی از تقاضای حواله ارزی در پورتال سازمان تا ثبت تراکنش های مالی مرتبط در نرم افزار حسابداری شکل گرفته است.

در بخش مالی نرم افزار حسابداری مالی، خزانه داری، نرم افزار عملیات صرافی و دارایی ثابت قرار گرفته است و در بخش امور پرسنلی نرم افزار حضور و غیاب و حقوق دستمزد قرار دارد. در بخش اداری نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار مدیریت اسناد  و نرم افزار فرم ساز و مدیریت گردش کار پیوست پیاده سازی گردش مکانیزه فرم های حواله در کارتابل تحت وب و طبقه بندی مستندات را برعهده دارند.

null

نرم افزار اتوماسیون صرافی پیوست تحت وب و فرآیندگرا، پاسخگو به نیاز صرافی های مدرن، منعطف و حرفه ای

پیاده سازی فرآیند تولید و گردش حوالجات ارزی

به طور معمول پیچیدگی و حجم بیشتر عملیات صرافی در بنگاههای بزرگ در ارتباط با عملیات حوالجات ارزی است. کلیه اسناد حوالجات ارزی در این راه حل به صورت یک سند (با محتوای اطلاعاتی و نحوه نمایش دلخواه کاربر) تعریف و روال گردش این اسناد نیز توسط کاربر قابل تعریف است، همزمان با ثبت درخواست در پورتال سازمان توسط متقاضی، سند مربوط در سیکل عملیاتی قرار گرفته و پس از انجام تشریفات اداری و کنترلهای لازم، ثبت تراکنش های مرتبط با خرید و فروش و حسابداری انجام می شود. مستندات در خاتمه فرآیند انجام کار ،  به همراه ضمائم آن در پرونده خریدار در نرم افزار مدیریت اسناد بایگانی می گردد.

 

کنترل مراحل انجام توسط درخواست کننده

متقاضی حواله نیز می تواند از طریق پورتال، وضعیت درخواست خود را با کد رهگیری رصد نماید. این مجموعه نرم افزارها به طور رضایت بخشی عملیات بنگاههای بزرگ و کوچک صرافی را پوشش داده و جامعیت کاربردی و سهولت و سرعت انجام عملیات در این نرم افزارها، خشنودی کاربران را فراهم کرده است.

 

سفارشی سازی فرآیندها

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی بر مبنای نیاز عام شرکتها و موسسات صرافی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیارمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه نرم افزارها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید نرم افزار جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد.

پرسنل سازمان می توانند:

در محیط کاربری اتوماسیون تحت وب پیوست، ثبت مستندات توافق با درخواست کننده حواله و مستندات مالی آن را انجام داده با تایید مدیر مالی و مدیر صرافی، عملیات گردش حواله را کامل می کنند. کلیه فرمهای مربوط به نرم افزار صرافی به صورت خودکار براساس فرمهای تکمیل شده در اتوماسیون صادر خواهد شد.

اتوماسیون اداری برای پرسنل

مدیران سازمان می توانند:

نظارت و کنترل کامل بر گردش حواله ها در صرافی داشته باشند، مستندات حواله های انجام شده، مشخصات خریداران و برگه های سوئیفت را مشاهده نموده، گزارشهای مدیریتی از مراحل انجام کار و تاخیرهای اتفاق افتاده داشته باشند و توزیع حواله ها را بین کارگزاران انجام داده و نظم سازمانی را پیاده سازی نمایند.

اتوماسیون اداری برای مدیران

■   مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی و انجام مراحل تکمیل و تایید در محیط تحت وب:


■   نظارت بر عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار در اتوماسیون صرافی تحت وب 


■   بایگانی الکترونیکی کلیه مستندات قانونی، پرونده خریداران و حواله های انجام شده 


■   پیاده سازی ساختار هوشمند و الکترونیک برای صدور حواله ارزی 


 

■   اتوماسیون صرافی نرم افزاری برای پیاده سازی فرآیندهای یک صرافی مدرن و بزرگ:


■   مدیریت فرآیندها و گردش فرمهای حوالجات ارزی براساس ساختار سازمانی 


■   تعریف افراد موثر در فرایند انجام حواله از پرسنل و مدیران تا کارگزاران ارزی


■   تعریف مراحل گردش شامل تکمیل، کنترل، تصمیم گیری، دریافت مدارک و انجام حواله


■   تعریف شرطهای مختلف برای هوشمند سازی مسیر گردش فرم‏ها


■   تعریف جانشین و اصلاح و بهینه سازی سریع مسیر گردش کار


■   ارتباط کامل با نرم افزار صرافی MBES پیوست و ثبت حواله در طی فرآیند و پس از انجام کار 


■    مدیریت انواع ورودی و انواع عملیات قابل انجام در کارتابل:


 • مدیریت انواع نامه از قبیل نامه وارده، نامه صادره، نامه داخلی

 • استفاده از کارتابل الکترونیک تحت وب برای گردش حواله ‏ها

 • امکان تفویض پست، امضاء یا بخشی از اختیارات و امکان نظارت بر کارتابل

 • دسترسی به کارتابل دو زبانه (فارسی / انگلیسی )

 

■    امکانات فراوان، محیط کاربری کاربر پسند User Friendly:


 • اختصاص کارتابل الکترونیک به کارشناسان حواله، مالی، مدیریت و کارگزاران ارزی

 • انجام عملیات اداری بصورت پراکنده و راه دور در قالب شعب غیرمتمرکز

 • الصاق مدارک دریافت شده در مراحل گردش به فرم حواله با رعایت سطح دسترسی کاربران

 • سرویس دهی آنلاین و راه دور به مشتریان خاص

 • نظارت و کنترل مراحل انجام کار و حتی اعمال زمان مجاز انجام کار 

 • نظارت و گزارش گیری بر روی سفارش‏های دریافت شده و مراحل طی شده

 • انجام عملیات تبدیل ارز، نرخ حواله ارز و محاسبه کارمزد حواله در یک فرم

 

■    پیاده سازی بایگانی کامل و جامع برای مدیریت اسناد سازمانی:


 • بایگانی مکانیزه پرونده خریداران شامل مدارک شناسایی و نمونه امضا

 • بایگانی الکترونیک سوابق حواله‏ های انجام شده برای کلیه خریداران به همراه کلیه مدارک مالی

 • بایگانی گزارش‏های مالی، اسناد مثبته مالی و قراردادها

 

■    ارتباط با ابزارها و نرم افزارهای دیگر اتوماسیون اداری:


 • امکان ارتباط با سرویس مدیریت فکس (Fax Service)

 • امکان ارتباط با Mail Server و مدیریت ایمیل در کارتابل

 • پشتیبانی از پروتکل های استاندارد تبادل الکترونیکی مکاتبات نظیر ECE، رصد و سپاد

 • امکان استفاده از سرویس تبادل اطلاعات بین سازمانی پیوست برای پوشش سازمانهای گسترده و هلدینگ ها

 

 

■    ارتباط یکپارچه نرم افزار اتوماسیون اداری با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست:
 • استفاده از نرم افزار فرم ساز و مدیریت گردش کار پیوست برای گردش الکترونیکی انواع فرم سازمانی

■   گزارش‏های کنترلی و نظارتی برای مدیران، درجهت افزایش بهره وری و بهبود فرآیندهای سازمانی:


 • امکان گزارش گیری از زمانهای صرف شده در مراحل مختلف و کاهش زمان در راستای افزایش بهره وری 

 • امکان گزارش گیری از مراحل طی شده توسط فرمهای درخواست حواله و رفع اشکالات انجام حواله

 • امکان مشخص کردن نقاط توقف کار و اصلاح فرآیند یا توزیع مناسب کار

 

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع به همراه گزارش ساز حرفه‌ای:


 • امکان ساختن انواع گزارش‏ها به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا

 • گزارش گیری کامل از آرشیو الکترونیک و کلیه ضمائم و اسناد مرتبط

 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها

 • ثبت کلیه فعالیت‏ها در نرم افزار اتوماسیون صرافی و دریافت گزارش‏های مدیریتی از عملکرد کارکنان


۲۰ سال تجربه ۵۰۰+ نسخه نصب شده Microsoft SQL Microsoft NET FrameWork
 

 

قابل اجـرا در تـمامی مرورگــرهادر صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

[کل: ۱۵ میانگین: ۵]
اشتراک در
اطلاع از
34 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهزاد باستانی
2 سال قبل

سلام خسته نباشید
ببخشید در دوره های جامع اتوماسیون صرافی , خدمات ارزی mbes هم هستش ؟
یا دوره های mbes یک دوره جدا هستش ؟

حمید بوستانی
2 سال قبل

سلام
نرم افزار اتوماسیون صرافی فقط فرآیندهای صرافی رو داره یا فرمهای اداری و پرسنلی رو هم شامل میشه؟

النا محمدی
2 سال قبل

در زمان پیاده سازی فرآیندهای صرافی سیستم هوشمندی لازم داریم که حواله های با ارزش کمتر از یک مبلغ را برای مدیریت ارسال نکنه، امکان اینکار وجود داره؟

کامران دادفرنیا
2 سال قبل

سلام
اتوماسیون صرافی برای صرافی های بانکی و صرافی های بزرگ توصیه میشه یا صرافی های کوچک هم می تونن از اون استفاده کنن؟

علی دریابان
2 سال قبل

یه بخشی از روالهای گردش فرم در صرافی ما مسیر مشخص داره، یه بخشی مثل انتخاب کارگزار حواله دهنده به تصمیم مدیر در وسط فرایند بستگی داره و از قبل قابل پیش بینی نیست، این فرآیند اصلا قابل پیاده سازی هست؟

عماد اعتمادیان
2 سال قبل

تمام اطلاعات فرم حواله در مسیر گردش توسط همه دیده میشه و قابل تغییره یا امنیت برای فرم قابل تعریف هست؟

علی ایرانپرست
2 سال قبل

اگه فرم حواله داخل کارتابل کسی رسوب کنه و رسیدگی نشه چکارمیشه کرد؟

المیرا محمدی
2 سال قبل

اگر یکی از کارمندان صرافی استعفا بده چه اتفاقی برای حواله هایی که داخل کارتابلش هست یا قراره براش بیاد میفته، یا که مریض بشه و چند روز نیاد چیکار باید بکنیم؟

علی اسفندیاری
2 سال قبل

در مسیر گردش فرم داخل کارتابلها، اسناد مثبته مالی هم ضمیمه فرم میشن و قابل کنترل هستند؟ میشه توسط واحد مالی واریز انجام شده به حساب رو تایید کرد؟

الهام اراکی
2 سال قبل

ثبت مالی اطلاعاتی که داخل فرم ها ثبت میشه در نرم افزار صرافی پیوست خودکار میخوره یا باید اطلاعات رو دوباره وارد کنیم؟

افشار
1 سال قبل

سلام
زمان درخواست حواله ارزی ، اعتبار مشتری یا ممنوع المعامله بودنش هم کنترل میشه؟

کمالیان
1 سال قبل

برای مشتریان بزرگم یک پورتال لازم دارم که بتوانند پروسه انجام کار انجام حواله ارزی رو ببینند و رصد کنند ، اطلاعات حواله و برگه سوئیفت هم براشون خودکار ارسال بشه، هزینه پیاده سازی این نرم افزار چقدره؟

زارعی
1 سال قبل

پرونده مشتریان و حواله های ارزی انجام شده رو مرتب اسکن کردم و داخل فولدر های ویندوز گذاشتم، میشه این اطلاعات رو به سیستم صرافی لینک کرد؟

سرابی
1 سال قبل

مستندات مشتریان و مدارک حواله های ارزی رو تا چه مدت میتونیم نگهداریم که حجم اطلاعاتمان زیاد نشده و نرم افزار حسابداری صرافی کند نشه؟

انتظاری
1 سال قبل

اتوماسیون صرافی روی نرم افزار صرافی پیوست که دارم نصب میشه یا کلا یک نرم افزار دیگه باید بخریم؟

رضا
1 سال قبل

با سلام
امکان تهاتر بین مشتریان وجود دارد؟

سینا منصوری
1 سال قبل

سلام ، سوال اجرایی دارم،
اتوماسیون صرافی برای همه شرکتهای صرافی شبیه هم اجرا میشه؟