نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی
null

نرم افزار اتوماسیون صرافی برای مدیریت هوشمند صرافیهای بزرگ

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی پیوست راه حل ممتاز و منحصر به فردی را جهت شرکتهای صرافی ارائه می کند که در ابعاد مختلف در بسیاری از شرکتهای صرافی بانکی و غیر بانکی اجرا شده است. این راه حل مبتنی بر پوشش کامل عملیات صرافی از تقاضای حواله ارزی در پورتال سازمان تا ثبت تراکنش های مالی مرتبط در نرم افزار حسابداری شکل گرفته است.

در بخش مالی نرم افزار حسابداری مالی، خزانه داری، نرم افزار عملیات صرافی و دارایی ثابت قرار گرفته است و در بخش امور پرسنلی نرم افزار حضور و غیاب و حقوق دستمزد قرار دارد. در بخش اداری نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار مدیریت اسناد  و نرم افزار فرم ساز و مدیریت گردش کار پیوست قرار دارد.

 

پیاده سازی فرآیند تولید و گردش حوالجات ارزی

به طور معمول پیچیدگی و حجم بیشتر عملیات صرافی در بنگاههای بزرگ در ارتباط با عملیات حوالجات ارزی است. کلیه اسناد حوالجات ارزی در این راه حل به صورت یک سند (با محتوای اطلاعاتی و نحوه نمایش دلخواه کاربر) تعریف و روال گردش این اسناد نیز توسط کاربر قابل تعریف است، همزمان با ثبت درخواست در پورتال سازمان توسط متقاضی، سند مربوط در سیکل عملیاتی قرار گرفته و پس از انجام تشریفات اداری و کنترلهای لازم، ثبت تراکنش های مرتبط با خرید و فروش و حسابداری انجام می شود. مستندات در خاتمه فرآیند انجام کار ،  به همراه ضمائم آن در پرونده خریدار در نرم افزار مدیریت اسناد بایگانی می گردد.

 

کنترل مراحل انجام توسط درخواست کننده

متقاضی حواله نیز می تواند از طریق پورتال، وضعیت درخواست خود را با کد رهگیری رصد نماید. این مجموعه نرم افزارها به طور رضایت بخشی عملیات بنگاههای بزرگ و کوچک صرافی را پوشش داده و جامعیت کاربردی و سهولت و سرعت انجام عملیات در این نرم افزارها ، خشنودی کاربران را فراهم کرده است.

 

سفارشی سازی فرآیندها

نرم افزار جامع اتوماسیون صرافی بر مبنای نیاز عام شرکتها و موسسات صرافی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیارمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه نرم افزارها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید نرم افزار جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد.


   مدیریت هوشمند و مکانیزه فرآیند صدور حواله ارزی
■   نظارت بر عملکرد کارکنان و افزایش بهره وری و سرعت انجام کار
   بایگانی الکترونیکی کلیه مستندات قانونی برای مراجع ذیصلاح

 • مدیریت گردش فرمهای حوالجات ارزی

 • تعریف افراد موثر در فرایند انجام حواله از پرسنل و مدیران تا کارگزاران ارزی

 • تعریف مراحل گردش شامل تکمیل، کنترل، تصمیم گیری، دریافت مدارک و انجام حواله

 • تعریف شرطهای مختلف برای هوشمند سازی مسیر گردش فرم‏ها

 • تعریف جانشین و اصلاح و بهینه سازی سریع مسیر گردش کار


 • استفاده از کارتابل الکترونیک تحت وب برای گردش حواله ‏ها

 • اختصاص کارتابل الکترونیک به کارشناسان حواله، مالی، مدیریت و کارگزاران ارزی

 • انجام عملیات اداری بصورت پراکنده و راه دور در قالب شعب غیرمتمرکز

 • الصاق مدارک دریافت شده در مراحل گردش به فرم حواله با رعایت سطح دسترسی کاربران

 • سرویس دهی آنلاین و راه دور به مشتریان خاص

 • نظارت و کنترل مراحل انجام کار و حتی اعمال زمان مجاز انجام کار 

 • نظارت و گزارش گیری بر روی سفارش‏های دریافت شده و مراحل طی شده

 • شناسایی گلوگاه‏های کاری و افزایش سرعت انجام کار

 • ثبت کلیه فعالیت‏ها در نرم افزار اتوماسیون صرافی جهت دریافت گزارش‏های مدیریتی از عملکرد کارکنان

 • گزارش گیری از زمان انجام کارها و مسیر گردش حواله‏ ها


 • بایگانی مکانیزه پرونده خریداران شامل مدارک شناسایی و نمونه امضا

 • بایگانی الکترونیک سوابق حواله‏ های انجام شده برای کلیه خریداران به همراه کلیه مدارک مالی بایگانی گزارش‏های مالی، اسناد مثبته مالی و قراردادهانرم افزار جامع اتوماسیون صرافی برای پیاده سازی صرافی فرآیندگرا با ساختار گردش فرم تحت وب


 • ابزارهای کاربردی و عملیاتی تحت وب برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • انجام عملیات تبدیل ارز، نرخ حواله ارز و محاسبه کارمزد حواله در یک فرم

 • امکان گزارش گیری از زمانهای صرف شده در مراحل مختلف و کاهش زمان در راستای افزایش بهره وری 

 • امکان گزارش گیری از مراحل طی شده توسط فرمهای درخواست حواله و رفع اشکالات انجام حواله

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏ها به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا

 • استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط

 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها