نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
null

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی دوره ای کارکنان در سازمان ها از جمله فرآیندهای استانداردی است که در سازمان ها و شرکت های بزرگ در فواصل زمانی مورد نظر سازمان انجام می شود. و برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل در سازمان اهمیت ویژه ای دارد. برای انجام عملیات ارزشیابی از فرآیند گردش فرم های کاغذی و بازگشت فرم های تکمیل شده و ثبت اطلاعات خلاصه آنها و گزارش گیری های بعدی، هزینه و زمان زیادی به سازمان تحمیل می نماید که وجود ابزار الکترونیک و نرم افزار مدیریت عملکرد را ضروری می نماید.

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست از دو بخش تشکیل شده است:

بخش اول؛ طراحی و گردش فرم های ارزیابی است که برحسب عوامل و پارامترهای انتخابی در سازمان، فرم های ارزیابی را تکمیل و ثبت می نماید.
بخش دوم؛ استخراج و ثبت خلاصه امتیازات تحصیل شده از فرم های ارزیابی و ثبت آن در سیستم پرسنلی می باشد که گزارش های دوره ای تفکیکی را در اختیار بخش ارزیابی و گزارش های کاملی را در اختیار واحد پرسنلی می گذارد. برای طراحی فرم های ارزیابی، از نرم افزار فرم ساز حرفه ای پیوست استفاده شده است . که قابلیت تعریف انواع فرم های ارزیابی با ساختار اطلاعاتی دلخواه را در اختیار سازمان می گذارد. همچنین نرم افزار فرم ساز و موتور گردش کار پیوست، طراحی و پیاده سازی انواع فرآیندهای پیچیده سازمانی و مراحل تکمیل و تایید و گردش فرم را پشتیبانی می نماید.


   بکارگیری صحیح ابزار انگیزشی در راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان
■   شناسایی توانایی ها و مهارت‏های کارکنان در چارچوب اهداف سازمانی
   بهبود فرآیند تصمیم گیری در حوزه منابع انسانی در نتیجه ارزیابی دقیق کارکنان

 • ارزیابی عملکرد پرسنل براساس شاخص ها و اهداف تعیین شده سازمانی

 • معرفی انواع دوره‌های زمانی ارزیابی با قابلیت تعیین واحد سازمانی مجاز مرتبط با هر دوره

 • معرفی انواع شاخص‏های ارزیابی عمومی و اختصاصی به تفکیک ردیف‏های شغلی

 • امکان تعیین امتیاز و وزن هر شاخص و محدوده مجاز امتیازی برای هر یک

 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی براساس عوامل ارزیابی مختلف

 • امکان تعیین روال گردش فرم‏های ارزیابی عملکرد کارکنان بدون محدودیت در تعریف مراحل


 • اجرای دقیق و سریع فرآیند ارزیابی در هر دوره

 • امکان ایجاد و ثبت فرم‌های ارزیابی پرسنل به صورت همزمان در هر دوره ارزیابی

 • ثبت اطلاعات فرم‏های ارزیابی به تفکیک پرسنل

 • ثبت امتیاز هر شاخص به تفکیک اقدام کنندگان روی فرم ارزیابی در هر مرحله

 • نگهداری سوابق و تاریخچه ارزیابی‏های انجام شده به تفکیک دوره ارزیابی و پرسنل • ارائه انواع گزارش‏های مدیریتی، کنترلی و آماری

 • امکان اعمال گزینش، جستجو و گروه‌بندی براساس پارامترهای دلخواه برای کلیه گزارش‌ها

 • امکان تهیه گزارش از فرم‌های ثبت شده‌ ارزیابی پرسنل سازمان در محدوده زمانی مورد نظر

 • امکان تهیه گزارش از پرونده ارزیابی عملکرد پرسنل سازمان در بازه تاریخی دلخواه

 • امکان تهیه گزارش از پرسنل ارزیابی نشده در هر دوره ارزیابی

 • امکان تهیه گزارش از بالاترین امتیازات ارزیابی در دوره مورد نظر


نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل پیوست۵/۵ - (۶ امتیاز)
 • سلمان صفری
  پاسخ
  ارسال شده در۲۰:۰۳, ۱۴۰۰-۱۱-۲۱

  ارزیابی عملکرد کارکنان دولت مطابق بخشنامه سازمان امور استخدامی رو اجرا کردین؟

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت