پیوست

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

گروه نرم افزاری پیوست > کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه
نرم افزارهای مالی

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

 

تاریخچه :

عملیات حسابداری در جهان کاربرد و قدمتی چند هزار ساله دارد و پرداخت دستمزد کارگران یا کنترل موجودی خزانه شاهان در لوح های گلی باستانی ثبت شده است. در حدود پانصد سال قبل ، آقای لوکا پاچیولی که “پدر علم حسابداری” شناخته می شود ، اولین کتاب را در مورد حسابداری دوبل یا دوطرفه تدوین و معرفی کرد. ایشان چگونگی استفاده از دفتر روزنامه و دفتر کل را شرح دادند و بر برابر بودن بدهکاری و بستانکاری تاکید داشتند .

در زمانهای نه چندان دور حسابداران برای صدور اسناد مالی از شیوه دستی و صدور سندهای کاغذی استفاده می کردند . آنها گزارشها و تراز های مالی را با صرف زمان طولانی تهیه نموده و در اختیار صاحبان مشاغل و سهامداران می گذاشتند. هر بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگی برای کنترل کیفیت کارها و پاسخ دهی به مراجع قانونی ، نیاز به ارائه دفاتر و گزارشهای قانونی و مالیاتی داشت .

 

شروع عصر رایانه:

با شروع عصر رایانه ، نرم افزارهای حسابداری از جمله اولین ابزارهای کاربردی بودند که توسط مهندسین نرم افزار برای استفاده در شرکتها و سازمانهای بزرگ طراحی شدند. در این راستا زبانهای برنامه نویسی مخصوص محاسبات عددی توسعه پیدا کرد و سرعت ورود اطلاعات و گزارش گیری به شکل باورنکردنی کاهش یافت. در ادامه سازمان های ذینفع مانند سازمان امور مالیاتی و بیمه ها نیز استفاده از نرم افزارهای حسابداری را تایید کردند و شیوه دریافت اطلاعات و رسیدگی به گزارشهای ارسالی نیز به روزرسانی شد. قوانین و روشهایی در این زمینه تدوین شد که مطابق با آنها ارسال گزارشها و  ثبت دفاتر مالی سریعتر و ساده تر شد. استفاده از نرم افزار های مالی در طی این مسیر از سازمانهای بزرگ به شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک تر سرایت کرد و در نهایت به یک نیاز و الزام تبدیل شد.

 

نقش و اهمیت نرم افزار حسابداری در سازمان :

نرم افزار حسابداری قلب گزارشگری سازمان در حوزه مالی و ابزار اصلی تصمیم گیری در حوزه مدیران و هیات مدیره است. براساس گزارشهای مالی ، خط مشی و مسیر حرکت سازمان مشخص شده و یا اصلاح می گردد. براساس اطلاعات و شاخصهای ارائه شده توسط نرم افزارهای حسابداری ، ارزش ریالی دارایی ها ، بهای تمام شده محصولات ، میزان بدهی های کوتاه و بلند مدت شرکت نمایان و مشخص شده و سود یا زیان دهی شرکت به صورت شفاف و براساس آمار و اطلاعات مشخص می گردد.

گزارشهای حسابداری که بر اساس استانداردها و روش های مدون بین المللی برای کنترل و ارزش گذاری شرکتها استفاده می گردد بوجود آمده اند. این گزارشها  مورد وثوق و تایید مدیران و حسابداران و مدیران مالی در سراسر دنیا می باشد.

نرم افزارهای مالی

پیاده سازی موفق یک نظام مالی

برای موفقیت در سازماندهی واحد مالی و داشتن یک مجموعه منظم، دقیق ، شفاف و  پاسخگو در مجموعه حسابداری باید از زیرساخت مناسب ، روش های مشخص ، تدوین شده و دقیق و کنترل صحیح عملیات و اطلاعات ثبت شده استفاده نمود.

 

در پیاده سازی موفق نرم افزار مالی ، توجه به بخش های زیر اهمیت زیادی دارد :

 • مشخص کردن شیوه اجرا و داشتن مقررات و شیوه های ثبت اطلاعات یکسان
 • پیاده سازی ساختار کدینگ حسابها، متناسب با نیاز سازمان
 • پیاده سازی کنترلهای داخلی

 

 

مشخص شدن شیوه اجرا:

در پیاده سازی سازمان مالی باید مقررات و استانداردهای ثبت اطلاعات یکسان ، شفاف و مشخص باشد . مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور ، “سازمان حسابرسی” مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران می باشد. البته باید توجه داشته باشیم که اگر در شرکتی با سرمایه گذاری خارجی نظام مالی پیاده سازی می کنیم در حوزه گزارشگری باید ملاحظات سرمایه گذار خارجی را هم مدنظر قرار دهیم.

 

ساختار کدینگ حسابها :

مهم ترین بخش در پیاده سازی نرم افزار حسابداری در یک سازمان ، پیاده سازی ساختار کدینگ حسابها ، متناسب با نیازهای آن مجموعه است. کدینگ حسابها زیرساخت و شالوده اصلی پیاده سازی حسابداری در سازمان است و طراحی درست و متناسب با نیازهای سازمان نیازمند تحلیل و صرف زمان توسط حسابداران خبره و باتجربه است. این کدینگ بنابر امور مختلف مانند توسعه یا تغییر فعالیت یا گسترش جغرافیایی سازمان می تواند اصلاح و تغییر یابد.

 

در طراحی کدینگ حسابها از دو نوع حساب استفاده می شود:

 • حسابهای ثابت (شامل حسابهای موقت و دائمی)
 • حسابهای تفصیلی (شامل مراکز هزینه ، پروژه ها، قراردادها و …)

 

مثال :   برخی موارد تاثیرگذار در طراحی کدینگ مناسب عبارتند از :

 • در شرکتهای فنی مهندسی و پیمانکاری ، بهای تمام شده پروژه ها مهم است و پروژه ها بخشی از بدنه اصلی کدینگ حسابهای تفصیلی را به خود اختصاص می دهند.
 • در شرکتهای هلدینگ ، گردش حسابهای شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ و تبادلات مالی و حسابهای فیمابین در طراحی کدینگ حسابهای ثابت و تفصیلی تاثیرگذار است.
 • در شرکت های بازرگانی ، بهای تمام شده قراردادها و پروژه ها، مراکز هزینه و بازاریابها در ساختار کدینگ حسابهای ثابت و تفصیلی اهمیت کلیدی دارد.

 

توضیح : در زمان تعریف شرکت در نرم افزار حسابداری پیوست ، می توان از کدینگ حسابهای ثابت پیشنهاد شده توسط سازمان حسابرسی استفاده نمود. همچنین در زمان پیاده سازی نرم افزار مالی در شرکت شما، همکاران واحد پشتیبانی ، کدینگ حسابهای نمونه و متناسب با فعالیت سازمان شما را پیشنهاد خواهند داد.

 

پیاده سازی کنترلهای داخلی :

برای اطمینان از پیاده سازی صحیح و شفافیت عملیات پیاده سازی کنترلهای داخلی در سازمان انجام می شود. نظارت بر اینکار می تواند توسط پرسنل مجموعه، تیم حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل انجام پذیرد. کنترلهای داخلی مجموعه فرآیندی است که برای کسب اطمینان از دست پیدا کردن به اهداف زیر پیاده سازی می شود:

 • اطمینان از اثربخش و کارابودن فعالیت ها
 • رعایت شدن استانداردها و مقرارات و قانونها
 • قابل اتکا بودن گزارشهای مالی

 

 چند نکته مهم در  پیاده سازی نرم افزار حسابداری:

 

یکپارچگی نرم افزار حسابداری با نرم افزارهای مالی و اداری دیگر:

نرم افزار حسابداری دریافت کننده سند از کلیه زیرسیستم های دیگر مانند نرم افزار خزانه داری ، خرید و فروش کالا ، انبار و حسابداری انبار ، اموال و دارایی های ثابت ، حقوق و دستمزد می باشد و می تواند از طریق وب سرویس از نرم افزارهای ثبت درآمد آنلاین مانند سیستمهای فروش آنلاین ، سند درآمد و سند دریافت وجه را دریافت نماید.

نرم افزار حسابداری به عنوان حلقه ارتباطی و نقطه پایانی کلیه عملیات مالی در سازمان و کنترل کننده صحت و دقت عملکرد واحدهای دیگر عمل می کند.

 

معرفی نرم افزار حسابداری به سازمان امور مالیاتی :

برای استفاده از مزایای ثبت سندهای حسابداری و دفاتر حسابداری به صورت خلاصه سند، باید از نرم افزار حسابداری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد استفاده نمود. این نرم افزار باید به ممیز مالیاتی معرفی شود تا استفاده از آن مورد تایید قرار گیرد.

 

استفاده از نرم افزار مالی متناسب با رشد و نیاز شرکت :

در زمان انتخاب نرم افزار مالی در نظر داشته باشید که در حال سرمایه گذاری برای یکی از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات و گزارش سازی در راستای تصمیم سازی صحیح در شرکت هستید. بنابراین انتخابی را انجام دهید که بتوانید بر روی آن سالها تکیه کنید و با رشد شرکت متبوع به سادگی مجبور به کنارگذاشتن آن و خرید نرم افزاری بهتر نشوید. نرم افزار مناسب می تواند ایده هایی کاربردی، براساس تجربه استفاده در انواع شرکتها در اختیار شما قرار دهد.

 

نرم افزار حسابداری پیوست، براساس بیست سال تجربه ارائه نرم افزارهای مالی در سازمانها و شرکتهای بزرگ ، توسعه یافته است.

این نرم افزار از نرم افزارهای برجسته و موفق حسابداری در کشور می باشد.

نرم افزارهای مالی
[کل: ۵ میانگین: ۵]

مرداد ۲, ۱۳۹۸   ۴۶۳۵  
Total ۳۱ Votes:
۱

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

سوالی دارید ؟

به محض بروز رسانی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد

+ = Verify Human or Spambot ?