[vc_row][vc_column][vc_column_text] آزمون پذیرش کاربر(User Acceptance Test) مرحله ای از تست سیستم مورد توسعه بوده که بطور معمول پس از گذراندن تست های "واحد" و تست "تجمیع و سیستم" توسط کاربر سیستم به انجام می رسد.به همین منظور لازم است روال مدونی ارایه گردد که بر اساس موارد تست( Test Case)  انجام شده این اطمینان برای کاربر نهایی سیستم ایجاد گردد که کلیه قابلیت های سیستم مطابق با نیازمندی های خریدار توسعه یافته است. روش انجام تست: روش آزمون پذیرش را می توان ازنوع ازمون های جعبه سیاه به شمار اورد. در واقع رویکرد انتخاب شده در اینگونه از ازمون ها ارزیابی عملکرد سیستم بوده و چندان توجهی به روش های فنی در پیاده سازی قابلیت ها نمی گردد. نکته مهم در اینگونه از ازمون ها این بوده که ازمون در محیط بسیار نزدیک به محیط واقعی و اجرایی سیستم...

بیشتر بخوانید