اگر می خواهیم یک فولدری را به صورت مخفیانه روی یک ویندوز share نماییم تا همه ی افراد نتوانند با وارد کردن \\ip address  آن فولدر را مشاهده نمایند می توانیم در هنگامی آن فولدر را share می کنیم در انتهای share name فولدر مربوطه از علامت $ استفاده نماییم و اگر بخواهیم با یوزر عادی ( که روی سیستم مقصد دسترسی ادمین ندارد ) به آن فولدر share شده متصل شویم باید در run این عبارت را وارد نماییم : \\ip address\sharename$ نکته  : برای بیشتر مخفی ماندن فولدر share شده می توانیم  share name را کاملا متفاوت با نام واقعی فولدر قرار دهیم و همین طور از ترکیب نام های طولانی تر استفاده نماییم و همچنین  در انتهای share name از $$ استفاده نماییم (هنگام اتصال به آن فولدر...

بیشتر بخوانید