در روش قیمت گذاری NIFO (Next-In-First-Out)  اولین صادره با نرخ وارده آتی، حواله خروج کالا بر اساس قیمت تمام شده صادر نمی شود بلکه کالای صادره بر اساس قیمتی که سفارش داده شده است و هنوز به انبار وارد نشده قیمت گذاری می گردد. مثال:  اگر موجودی کالای در انبار  در ۲ مرحله ابتدا با نرخ ۱۰۰ ریال و در مرحله بعد با نرخ  ۱۶۰ ریال وارد شده است و در مرحله سوم از همین کالا با نرخ ۱۷۰ ریال سفارش داده شده که هنوز تحویل انبار نشده است، در چنین وضعیتی کالای صادره از انبار با نرخ ۱۷۰ ریال ثبت می گردد. نکته  ۱: مهمترین مزیت این روش این است که قیمت جایگزینی آن نسبت به روش LIFO نزدیک تر به نرخ روز است. نکته ۲: روش هایی که در این مطلب ارائه می شود جز...

بیشتر بخوانید