MDA مخفف عبارت(Model Driven Architecture) می باشد و می توان برای آن معادل فارسی "معماری بر پایه مدل" را بکار برد یک چارچوب معماری برای سیستم های نرم افزاری است که فلسفه آن...

بیستر بخوانید