Malware یک واژه کلی و برگفته از  عبارت Malicious Software است که معادل آن در فارسی "بدافزار" می باشد . این نرم افزار ها معمولا توسط مهاجمان (و یا هکر های)  سیستم ها و شبکه...

بیستر بخوانید