Malware یک واژه کلی و برگفته از  عبارت Malicious Software است که معادل آن در فارسی "بدافزار" می باشد . این نرم افزار ها معمولا توسط مهاجمان (و یا هکر های)  سیستم ها و شبکه های کامپیوتری ایجاد شده و معمولا کارهایی از قبیل مختل کردن عملکرد کامپیوتر ها و Deviceها و جمع آموری اطلاعات حساس و یا ایجاد دسترسی یه کامپیوتر های شخصی  و...

بیشتر بخوانید