قفل گذاری(Locking) به مفهوم عدم امکان انجام عملیات روی یک سند توسط دو یا چند کاربر در شبکه است. به گونه ایکه یک سند در زمان واحد تنها برای یک کاربر امکان تغییر و انجام عملیات را دارد و کاربران دیگر تنها می توانند سند را مشاهده نمایند. نکته ۱: قفل گذاری روی سند مالی توسط سیستم به صورت خودکار انجام می شود. نکته ۲: سند قفل گذاری شده با نمایش آیکن قفل قرمز رنگ در بالا سمت راست فرم مشخص می شود. نکته ۳: با کلیک کردن روی آیکن قفل نام کاربری که سند را قفل کرده است نمایش داده می شود. نکته ۴: در صورت خروج غیر نرمال از برنامه امکان باقی مانده یک یا چند سند در حال قفل گذاری شده وجود دارد و برای خارج کردن اسناد از این حالت           مدیر سیستم از آیتم "حذف...

بیشتر بخوانید