LC یا اعتبار اسنادی مخفف Letter Of Credit بوده که به معنای سندی است که توسط موسسات مالی همچون بانک صادر و در معاملاتی که نیاز به تبادل پول دارند مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این سند بانک مبدا تعهد می نماید  که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.  مراحل گشودن السی را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان نمود: مرحله ۱- -خریدار کالا به یکی از بانک های کشور خود ( بانک مبدا)مراجعه و درخواست گشودن یک السی به میزان تمام یا بخشی از...

بیشتر بخوانید