روش قیمت گذاری HIFO مخفف عبارت (Highest-In-First-Out)  اولین صادره با گرانترین نرخ وارده، به مفهوم آن است که با استفاده از این روش کالای صادره از انبار بر اساس بالاترین نرخ کالا در کاردکس قیمت گذاری می شود و این بیشترین نرخ تا زمانی که کالای با بالاترین قیمت به اتمام برسد ادامه دارد و پس از آن نرخ بالاتر بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین در این روش کالاهای با قیمت تمام شده بالاتر به حساب تولید یا فروش منظور می شوند و موجودی پایان دوره بر اساس نرخ های پایین تر ارزشیابی و در ترازنامه منعکس می گردند. نکته ۱: مزیت این روش بیشتر در نوسان قیمت ها محسوس است که بیشترین هزینه  خرید کالا در ابتدا جذب تولید یا فروش می شود و ارزیابی موجودی کالای پایان دوره بر اساس هزینه...

بیشتر بخوانید