کاربر قادر است تا با زدن کلید Enter برروی ساعت های تردد در Grid مربوطه در "فرم کارکرد روزانه"، ساعت های ورود و خروج پرسنل را ویرایش نماید. در حالت عادی در صورتی که کاربر به این صورت اقدام به اصلاح ساعت های ورود و خروج نماید، در سیستم Log عملیات مربوطه ذخیره نخواهد شد . برای Log کردن این عملیات لازم است تا تنظیم "ثبت لاگ ویرایش اطلاعات در گرید نمایش کارکردها" در فرم شماره ۳۸ (کارکرد روزانه) برای گروه کاری مورد نظر، مارک شود. نکته : کاربر از طریق فرم "کارکرد روزانه شماره دو" نیز قادر به ویرایش اطلاعات ساعت می باشد که برای Log کردن از آن طریق می بایست تنظیم "ثبت لاگ ویرایش اطلاعات" برای فرم شماره ۷۶ (فرم کارکرد روزانه شماره دو) مارک شود....

بیشتر بخوانید