این تکنیک با ایجاد چندین ماشین مجازی بر روی یک سخت افزار امکان استفاده بهینه از سخت افزار و سهولت در نگهداری را فراهم نموده و راندمان و مهیا بودن منابع و کاربردها را به طرز چشم گیری بالا می برد. در حال حاضر مجازی سازی جزء لاینفک راه اندازی مراکز داده حساس است و بدون آن، ایجاد مرکز داده شامل خرید و نصب سخت افزارهای زیاد، اتلاف سرمایه گذاری و عدم استفاده از امکانات مهیا شده خواهد بود. در روش قدیمی به ازاء هر کاربرد یا سرویس مورد نیاز سازمان، یک سرور سخت افزاری اختصاص داده می شد. در این مدل منابع داخلی سرور به طور موثر مورد استفاده قرار نگرفته و نگهداری سخت افزارهای متعدد مدیران فنی را با مشکلات مختلف درگیر می کند. با مجازی سازی چندین کاربرد بر روی یک سخت...

بیشتر بخوانید