در صورتی که در سیستم Exception و خطایی سیستمی رخ دهد، اطلاعات خطا در عملیات کاربران با عنوان System Exception  ثبت خواهد شد. بعضا خطا های کم اهمیت ولی پرتکراری در سیستم رخ می دهد که به دلیل LOG شدن تمامی این اطلاعات، حجم جدول مربوط به عملیات کاربران به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند به گونه ای که استخراج اطلاعات از این جدول به کندی انجام می شود. لذا لازم است تا سیستم به گونه ای تنظیم شود که Exception های کم اهمیت بصورت دوره ای از سیستم حذف شوند. برای این کار لازم است تا اقدامات زیر انجام شود: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید . ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بروی کلید ویرایش کلیک کنید. ۳-فرم شماره ۸۵ ( ثبت عملیات کاربران ) را انتخاب و چک باکس "حذف...

بیستر بخوانید