دارایی جاری(Current Asset) به موجودی نقد و سایر دارایی هایی که انتظار نقد شوندگی آنها در طی یک سال مالی می رود گفته می شود.  اقلام دارایی جاری عموما شامل موارد ذیل است: ۱- وجوه نقد و موجودی حسابهای بانکی ۲- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار و ...

بیشتر بخوانید