هنگامی که در کارتابل یک یادداشت اداری دریافت می کنیم می توانیم آن یادداشت را به افراد دیگر ارجاع بزنیم و یا از امکان ارسال پاسخ استفاده کنیم. اگر از امکان ارجاع استفاده کنیم: ۱- می توانیم به محدوده افرادی که در حوزه دسترسی کاربر تعریف شده است یادداشت مذکور را به همراه یک متن تکمیلی ارسال کنیم. در این حالت یادداشت اداری زنجیره ارتباطی خود را حفظ کرده و در درختواره ارجاعات ، در ادامه درختواره گردش قبلی، ادامه گردش یادداشت، ثبت می گردد. ۲- معمولا ارجاع برای انجام کار معین یا جهت اطلاع گیرندگان ارسال می شود. اگر از امکان ارسال پاسخ استفاده کنیم: ۱- گیرنده ارسال پاسخ به صورت پیش فرض پستی است که ارسال کننده اولیه یادداشت اداری می باشد و ممکن است در حلقه دسترسی کاربر قرار نداشته باشد  . ۲-...

بیستر بخوانید

برای این کار کافیست، وارد منوی کارتابل شده، تنظیمات شخصی، لیست گیرندگان، واحد سازمانی را انتخاب نمائید، با انتخاب دکمه "جدید" سپس انتخاب دکمه "اضافه" میتوانید نام افراد مورد نظر را به گروه اضافه نمائید و یک گروه جدید ایجاد کنید. از گروه ایجاد شده، میتوان در لیست گیرندگان ارجاع و گیرندگان یا رونوشت گیرندگان یادداشت اداری استفاده نمود....

بیستر بخوانید

در شرایطی که بخواهیم متن نوشته شده در یادداشت صرفا توسط گیرنده آن خوانده شود، یادداشت اداری را بصورت مستقیم ایجاد می کنیم.بدین ترتیب گیرنده یادداشت در صورتی می تواند محتوای یادداشت را در کارتابل خود ببیند که رمز دوم خود موسوم به امضای الکترونیک را وارد کند. با این کار اگر شخص دیگری به طور ناخواسته و یا از پیش برنامه ریزی شده کارتابل فرد مخاطب را در اختیار گرفت از محتوای یادداشت اگاه نخواهد شد....

بیستر بخوانید

برای ثبت یاداشت شخصی بر روی داده مورد نظر کلیک راست کرده و از منوی باز شده آیتم یادداشت شخصی را انتخاب نمائید . در فرم ظاهر شده یادداشت خود را وارد و بر روی دکمه خروج کلیک نمائید.این امکان بر خلاف گفتگو هنگام ارسال داده همراه با آن ارسال نمی شود و تنها جهت اطلاع از اموری خواهد بود که شما بر رویداده مورد نظر انجام داده اید . برای مشاهده یادداشت شخصی ثبت شده میتوانید روی داده مورد نظر راست کلیک کرده و آیتم "مشاهده یادداشت شخصی" را انتخاب نمائید. فرم یادداشت های شخصی ظاهر می شود که شما در این فرم می توانید یادداشت های ثبت شده بر روی داده را مشاهد و در صورت لزوم آن ها را حذف نمائید. نکته : لازم بذکر است در درختواره ارجاعات تنها خود فرد ثبت کننده...

بیستر بخوانید

۱- برای انجام مورد فوق می بایستی با کاربر مدیر اتوماسیون اداری وارد نرم افزار شده و سپس وارد بخش مدیریت سازمان شویم؛ ۲- در زیر مجموعه ی مدیریت برنامه های کاربردی گزینه اتوماسیون اداری را بر می گزینیم؛ ۳- آیتم اطلاعات پایه را باز نموده و گزینه قواعد گردش کار را در آن انتخاب می کنیم؛ ۴- در تَب واحدهای سازمانی، در داخل چارت سازمانی، پست سازمانی مدنظر را انتخاب کنید؛ ۵- در لیست گیرندگان بر روی دکمه گیرندگان کلیک کرده و شخص یا اشخاصی را که در نظر دارید دسترسی پست انتخاب شده ی مرحله ی قبل را به ایشان باز کنید را در لیست عناصر انتخاب شده درج نمایید. ۶- پس از تأیید پنجره ی فوق استثنائات درج شده در سیستم برای کاربر مورد نظر در نظر گرفته خواهد شد....

بیستر بخوانید