برای نمایش اسامی پرسنل در گزارش مرخصی، نیاز است که مانده مرخصی اولیه شخص، در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی "پرسنل" با درج تاریخ موثر، ثبت شود، حتی اگر مانده مرخصی، صفر باشد....

بیشتر بخوانید

هنگام شروع سال جدید، می بایست مانده مرخصی از سال قبل به سال جدید، منتقل شود، برای اینکار در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی پرسنل، با کلیک راست در قسمت خاکستری فرم، گزینه "انتقال مانده مرخصی سال قبل با لحاظ حداکثر مجاز ذخیره" انتخاب شود. توجه داشته باشید انتقال مانده مرخصی به سال بعد بر اساس دو تنظیم کلی انجام می شود : ۱- میزان مانده قابل انتقال به سال بعد بر اساس مقدار تعیین شده در فیلد میزان ذخیره در فرم نحوه ارزیابی عامل کارکرد با نوع مرخصی استحقاقی روزانه تعیین می شود. ۲- دو روش متفاوت جهت انتقال مانده مرخصی به سال بعد وجود دارد که در مدیریت گروه های کاری، در تنظیمات مرتبط با فرم شماره  ۸۲  قابل انتخاب است....

بیشتر بخوانید