برای نمایش اسامی پرسنل در گزارش مرخصی، نیاز است که مانده مرخصی اولیه شخص، در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی "پرسنل" با درج تاریخ موثر، ثبت شود، حتی اگر مانده مرخصی، صفر...

بیستر بخوانید

هنگام شروع سال جدید، می بایست مانده مرخصی از سال قبل به سال جدید، منتقل شود، برای اینکار در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی پرسنل، با کلیک راست در قسمت خاکستری فرم،...

بیستر بخوانید