برای تهیه گزارش سود وزیان فاکتور های فروش به تفکیک اقلام کالا از منوی گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم.  حالت پیش فرض...

بیستر بخوانید