با استفاده از "گزارش رفت و آمد" می توان لیستی از پرسنلی را تهیه کرد که ساعت ورود یا خروج آنها قبل یا پس از ساعت مورد نظر کاربر باشد ضمن اینکه این گزارش را می توان در بازه زمانی دلخواه تهیه نمود. به عنوان مثال می توان لیستی از پرسنلی تهیه کرد که در روز قبل ساعت ورود آنها بعد از ساعت ۰۹:۰۰ بوده است. برای تهیه "گزارش رفت و آمد" مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش رفت و آمد" شوید. ۲- بازه زمانی دلخواه را برای گزارش تنظیم کنید. ۳- لیست های بازشدنی "استخدام" و "واحد سازمانی" را تنظیم کنید. با اینکار کلیه تردد پرسنل در بازه زمانی تنظیم شده نمایش داده خواهد شد. ۴- کلید "گزینش" (Alt + L) را بزنید و در فرم گزینش، مشخصه مورد نظر و نوع گزینش را انتخاب و مقدار را...

بیستر بخوانید