عوامل کارکردی که چک باکس "مشاهده در تایم شیت" در فرم عوامل کارکرد برای آنها مارک شده باشد با عنوان وارد شده در فیلد "نام مخفف" در گزارش تایم شیت...

بیستر بخوانید

برای تعیین نمایش و یا عدم نمایش عوامل کارکرد در این گزارش مراحل زیر را در سیستم حضور و غیاب تحت ویندوز دنبال نمایید: ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "معرفی عوامل...

بیستر بخوانید