برای ارسال گزارش تایم شیت به صندوق پستی هر یک از پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش تایم شیت پرسنل" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را...

بیستر بخوانید