درصورتیکه نیاز باشد گزارش پارامتریک جدید ایجاد شود که مشابه آن قبلا ساخته شده است می توان از گزارش موجود یک کپی تهیه نمود. برای این منظور کافیست در فرم گزارشات پارامتریک، در لیست گزارشات موجود، برروی گزارش مورد نظر کلیک کرده و از CM فرم گزینه "ذخیره گزارش به نام...

بیشتر بخوانید