در سیستم خرید و فروش پیوست این امکان وجود دارد که بتوان دسترسی کاربران به گزارش های پارامتریک را تعیین کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را طی کنید: ۱ -از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲-نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به خرید و فروش  "گزارش پارامتریک بازرگانی" را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "عدم امکان مدیریت گزارش های تعریف شده" شماره(۱) را فعال کنید. فعال کردن تنظیم عدم امکان مدیریت گزارشهای تعریف شده باعث می شود که کاربر در گزارشات پارامتریک بازرگانی تنها امکان تهیه و مشاهده گزارش را داشته باشند و دسترسی به تغییر پارامترهای تعیین...

بیستر بخوانید

برای اینکه یک کاربر قادر به تغییر در شکل و ظاهر فرم های چاپی در سیستم باشد، لازم است تا دسترسی مربوطه به وی اعطاء شود. برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده بروی گروه کاری مورد نظر دوبار کلیک کنید. ۳- در فرم باز شده بروی کلید "تنظیمات عمومی مرتبط با گروه کاری" کلیک کنید. ۴- در کادر "تنظیمات عمومی مرتبط با نرم افزار" چک باکس "امکان ورود به محیط طراحی گزارش" را مارک کنید. با اینکار کاربران عضو این گروه کاری، قابلیت ورود به محیط طراحی فرم چاپی را خواهند داشت....

بیستر بخوانید