هنگام تعریف گروه قوانین جدید ، اگر فرمول های محاسباتی این گروه قوانین مشابه فرمول های محاسباتی گروه قوانین دیگری است که قبلا تعاریف لازم برای آن انجام شده است، می‌توان فرمول های آن را عینا برای گروه قوانین جدید ایحاد نمود. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱٫ از منوی سازمان وارد فرم "گروه‌های قوانین" شوید. ۲٫ کلید جدید را زده و گروه قوانین دلخواه را ایجاد نمایید. ۳٫ عنوان گروه قوانین ایجاد شده را انتخاب کنید و کلید " کپی ویژگی‌های گروه قوانین خاص" را بزنید. ۴٫ در لیست باز شده گروه قوانینی را که میخواهید فرمول های محاسباتی آن برای گروه قوانین جدید ایجاد شود انتخاب نمایید کلید تائید را بزنید. نکته: با اینکار نحوه ارزیابی عوامل کارکرد برای گروه قوانین جدید ایجاد خواهد شد ....

بیستر بخوانید

از منوی کارکرد، فرم "عوامل به تفکیک گروه قوانین" کلیه عوامل کارکرد یک گروه قوانین مشخص را نمایش می دهد. نکات کاربردی این فرم عبارتند از: ۱- در این فرم همه عوامل کارکرد، برای یک گروه قوانین قابل مشاهده است. ۲- با تنظیم پارامتر "در تاریخ" می توان آخرین تاریخ موثر نحوه ارزیابی عوامل(کوچکتر از تاریخ داده شده) را مشاهده کرد. ۳- فعال/غیر فعال بودن عوامل در لیست نمایش داده شده و کاربر می تواند دریابد در تاریخ مشخص برای گروه قوانین مشخص چه عواملی فعال هستند. ۴- با دابل کلیک روی هر ردیف می توان نحوه ارزیابی عامل خاص را برای گروه قوانین انتخابی تعیین کرد....

بیستر بخوانید