گاهی ممکن است ، تعدادی از فاکتورهای ثبت شده در سیستم، در تاریخ دیگری مجددا با همان محتویات تکرار شده و نیاز به ایجاد مجدد آنها باشد به همین دلیل،...

بیستر بخوانید

برای تائید اسناد حسابداری به صورت گروهی باید در منوی حسابداری ، زیر منوی عملیات اسناد مالی را باز نموده و سپس گزینه ثبت اسناد را برگزینیم، در صفحه باز...

بیستر بخوانید