برای انتقال گردش بدهکار/بستانکار یک حساب به حساب دیگر به روش زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلها" حساب مقصد(جهت انتقال گردش) را انتخاب می کنیم، ۲- در CM فرم آیتم "انتقال گردش از حساب دیگر" را انتخاب می کنیم، ۳- حساب مبدا جهت انتقال گردش را انتخاب می کنیم، ۴- نحوه انتقال مورد نظر شامل یکی از موارد "فقط بدهکار" "فقط بستانکار" "بدهکار و بستانکار" را انتخاب می کنیم، ۵- دگمه انتقال گردش را کلیک می کنیم، سیستم پس از دریافت تایید نهایی از کاربر تراکنش های بدهکار/بستانکار/هر دو را حسب انتخاب کاربر از حساب مبدا به حساب مقصد انتقال می دهد. نکته: در صورتیکه قصد حذف یک حساب که تراکنش مالی داشته باشد را داشته باشیم می توان از این امکان جهت انتقال گردش و سپس حذف آن اقدام کرد....

بیشتر بخوانید

جهت انتقال گردش یک حساب تفصیلی به تفصیلی دیگر به روش زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم "مدیریت سرفصلهای تفصیلی" برروی نام تفصیلی مقصد کلیک کرده و از منوی شناور فرم، گزینه "انتقال گردش تفصیلی به تفصیلی دیگر" را انتخاب می کنیم. با این کار فرم انتقال گردش نمایش داده می شود و حساب مقصد در فیلد مربوطه دیده می شود. ۲- در فرم انتقال گردش، نام تفصیلی مبدا را انتخاب می کنیم. در صورتیکه نیاز به انتقال کل گردش تفصیلی باشد کافیست برروی دگمه "انتقال گردش" کلیک کنیم. با این کار، سیستم کلیه گردش تفصیلی مورد نظر را منتقل می کند. نکته ۱: می توان فقط گردش تفصیلی با حساب خاص را به تفصیلی دیگر انتقال داد. برای این منظور در فیلد "حساب" باید حساب مورد نظر را نیز انتخاب نماییم. نکته ۲: می توان در فیلدهای موجود به تفصیلیهای سطوح دیگر نیز،...

بیشتر بخوانید

گاهی برای بررسی عملکرد و گردش یک حساب نیاز است ثبتهای مالی مربوط به آن را در کلیه دوره های مالی به صورت یکجا مشاهده نمود. برای این منظور در دفتر حساب، در فیلد دوره مالی، گزینه "همه دوره های مالی" را انتخاب نمایید. در این حالت با تعیین محدوده تاریخی گزارش می توانید گردش حساب مورد نظر را در کلیه دوره های مالی مشاهده نمایید. نکته ۱: در این حالت آرتیکلهای مربوط به عملیات ابتدا و انتهای دوره نمایش داده نمی شوند نکته ۲: با انتخاب این گزینه باید محدوده تاریخی توسط خود کاربر تنظیم شود تا اطلاعات نمایش داده شوند نکته ۳: هنگام خروج از دفتر حساب حتما باید ابتدا دوره مالی جاری را انتخاب نمایید نکته ۴: این امکان در دفاتر حساب، تفصیلی و دفتر تفصیلی در حساب در دسترس کاربر قرار دارد....

بیشتر بخوانید

درصورتیکه نیاز باشد گردش یا مانده دو حساب را در طول یک دوره مالی با یکدیگر مقایسه نمود گزارشی تحت عنوان "مقایسه عملکرد حسابها" در سیستم درنظر گرفته شده است. این گزارش از طریق منوی حسابداری -گزارش های مالی در دسترس می باشد. در این فرم امکان انتخاب دو حساب به همراه تفصیلی های مورد نظر وجود دارد. پس از انتخاب حساب، با کلیک برروی دگمه محاسبه، گردش این دو حساب در دو ستون مجزا و به تفکیک ۱۲ ماه سال نمایش داده می شود. همچنین این امکان وجود دارد که با تیک کردن عبارت "مانده حساب" به جای گردش، مانده حسابه ای انتخاب شده را به تفکیک ماه مشاهده نمود نکته : در این فرم می توان مقایسه بین حساب ها را برای هر دوره مالی مورد نظر انجام داد....

بیشتر بخوانید