کد رهگیری کالا عامل رهگیری یک کالا یا مجموعه ای از کالاهاست(Party,Batch,Collection) که تراکنش های مرتبط با ورود و خروج از انبارهای مختلف را به هم پیوند می دهد. کاربر می تواند با تعریف کد رهگیری و انتساب آن به کالا/کالاهای مرتبط حین ورود و خروج از انبارها(عملیات بازرگانی، عملیات انبار) گزارش تراکنش های مرتبط را به صورت خاص بررسی نماید. برای تعریف و استفاده از کد رهگیری به ترتیب زیر اقدام می کنیم: ۱- از منوی انبار فرم "عوامل رهگیری کالا" را فراخوان می نماییم. ۲- اطلاعات عامل رهگیری شامل کد، شماره، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء را وارد نموده و آنرا ثبت می نماییم. ۳- در کلیه فرمهای مرتبط با تراکنش انبار در عملیات بازرگانی و انبار پس از انتخاب کالا عامل رهگیری کالا را نیز از میان عوامل رهگیری انتخاب می نماییم. نکته ۱: وضعیت عوامل...

بیشتر بخوانید