در برخی از گزارش ها امکان گزارش گیری روی گروه ها وجود دارد ولی می خواهیم در تمامی گزارش ها و براساس خصوصیات گروه های میانی کالا گزارش گیری کنیم ، دو راه حل وجود دارد : ۱- نام کالا را کامل تعریف کنیم و تمامی عناصر موجود در گروه ها را در نامگذاری کالا دخالت دهیم در این حالت می توانیم مثلا در گزارش موجودی کالا، گزارش را بر اساس موجودی تمام خودنویس ها گزینش کنیم (نام کالا: خودنویس پارکر تک جعبه ای مدل امپراطور) ۲- کد کالا را بر اساس لایه های مختلف با ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد ثبت می کنیم مثلا: برای تنوع بسته بندی از حروف (A,B,C) استفاده کنیم و گزینش را بر اساس کد کالا انجام می دهیم (کد کالا : ۱۰PB201, 10KA101 حرف (P,K) نشان دهنده نوع...

بیستر بخوانید