برای نمایش اسامی پرسنل در گزارش مرخصی، نیاز است که مانده مرخصی اولیه شخص، در فرم "اطلاعات اولیه پرسنل" از منوی "پرسنل" با درج تاریخ موثر، ثبت شود، حتی اگر مانده مرخصی، صفر باشد....

بیشتر بخوانید

برای اینکه پردازش کارکرد را برای یک یا چند روز خاص فارغ از دوره های محاسباتی تعریف شده در سیستم، برای پرسنل مورد نظر انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "پردازش کارکرد روزانه" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید -/+ انتخاب کنید. (Ctrl+A انتخاب همه ) ۳- بازه تاریخی پردازش را با استفاده از فیلدها "پردازش از تاریخ" و "تا تاریخ" ( در قسمت پایین فرم) تنظیم کنید. ۴- بروی کلید "پردازش کارکرد روزانه" کلیک کنید تا پردازش برای روزهای تعیین شده و پرسنل انتخاب شده انجام شود. نکته : برای حذف پردازش انجام شده در روزهای مورد نظر، پس از تنظیم بازه تاریخی برروی کلید "حذف محاسبات روزانه" کلیک کنید....

بیشتر بخوانید