مدیران می توانند در شل حضور و غیاب تحت وب با استقاده از گزارش "کارکرد ماهانه پرسنل" ، گزارشی از کارکرد پرسنل زیر مجموعه خود در دوره محاسباتی دلخواه تهیه نمایند. برای انجام تنظیمات مرتبط با این امکان مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲ -از لیست کاربران نمایش داده شده ، نام مدیر مورد نظر را خود را انتخاب نمایید و بروی کلید "دسترسی ویژه کاربران"  کلیک کنید. ۳- در  فرم "دسترسی ویژه کاربران" از لیست بازشدنی نوع، عنوان "واحد های سازمانی" را انتخاب کنید. با اینکار لیست واحد های سازمانی نمایش داده خواهد شد. ۴- بر روی واحد های مورد نظر که در سمت راست فرم، دو بار کلیک کنید تا واحد مورد نظر به سمت چپ فرم افزوده شود. سپس بروی کلید "ذخیره" کلیک کنید. با انجام مراحل بالا، مدیر مورد نظر می تواند کارکرد پرسنل...

بیشتر بخوانید

در سیستم حضور و غیاب می توان شرایطی ایجاد کرد تا عامل کارکرد مورد نظر برای پرسنل تنها در صورت اعطاء مجوز به آنها محاسبه شود. به عنوان مثال اضافه کاری بیش از ۲ ساعت در روز تنها برای پرسنلی معتبر می باشد که دارای مجوز اضافه کاری پس از شیفت باشند و یا در مثالی دیگر، هر پرسنل به اندازه مجوزی که به وی اعطاء شده است می تواند تاخیر در ورود داشته باشد. ثبت مجوز کارکرد برای پرسنل دلخواه از طریق فرم "مجوز های کارکرد پرسنل" در منوی کارکرد امکان پذیر می باشد. برای انجام محاسبات بر اساس مجوز ها لازم است تا فرمول محاسباتی مورد نظر بر اساس پارامتر های مجوز طراحی شود. در سیستم حضورو غیاب پیوست امکان تعریف ۸ مجوز کاری متنوع وجود دارد. هر مجوز دارای سه...

بیشتر بخوانید