برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در فرم مدیریت گروه های کاری در تنظیمات مرتبط با فرم شماره ۵۷ چک باکس "زمان پردازش خودکار اطلاعات کارکرد" را برای گروه کاری مورد نظر مارک کنید. ۲- تنطیم فوق الذکر را انتخاب نموده و کلید عدد مرتبط را بزنید. ۳- در فرم باز شده زمانی که برای محاسبات خودکار درنظر گرفته اید بصورت عدد صحیح وارد کنید. به عنوان مثال برای ساعت ۱۱ شب عدد ۱۳۸۰  (۲۳*۶۰) را وارد کنیدو کلید تائید را بزنید. با انجام مراحل فوق، سیستم در زمان تعیین شده ( بر اساس تاریخ سیستم عامل) پردازش کارکرد ماهانه را در دوره جاری (بر اساس تاریخ سیستم عامل) انجام خواهد داد. نکته:  برای انجام محاسبات خودکار، سیستم حضور و غیاب می بایست با نام کاربری مرتبط با گروه کاری تنظیم شده، باز...

بیستر بخوانید

در سیستم حضور و غیاب در صورتی که محاسبات پردازش کارکرد ماهانه برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام شده باشد، ویرایش و حذف اطلاعات تردد در آن دوره محاسباتی امکان پذیر نمی باشد و در صورتی که ویرایش و حذف اطلاعات ضروری باشد، کاربر می بایست ابتدا پردازش کارکرد ماهانه را در دوره مورد نظر حذف و سپس اقدام به ویرایش اطلاعات در آن دوره نماید و سپس مجددا پردازش کارکرد ماهانه را انجام دهد . نکته : کاربرانی که دسترسی بستن محاسبات را داشته باشند می توانند اقدام به بستن محاسبات پس از پردازش کارکرد ماهانه نمایند و در این صورت تنها کاربرانی قادر به حذف پردازش کارکرد ماهانه در آن دوره هستند که دسترسی بازکردن محاسبات پردازش کارکرد ماهانه به آنها اعطا شده باشد....

بیستر بخوانید