این اشکال زمانی رخ خواهد داد که برای عوامل کارکرد پیش کارت متناظر تعریف نشده باشد. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم معرفی پیش کارت ها شوید. ۲- پیش کارت را برای عامل ورود و خروج و سایر عوامل که مورد نیاز است تعریف نمایید. توجه داشته باشید کد پیش کارت، کدی است که دستگاه کارت ساعت به ازاء هر یک از عوامل درنظر می گیرد. در حقیقت اینکار برای تفکیک عوامل از یکدیگر انجام می شود. ۳- از منوی کارکرد وارد فرم کارکرد روزانه شوید و پردازش اولیه اطلاعات را مجددا انجام دهید....

بیستر بخوانید

هنگامی که ارتباط کارت ساعت با نرم افزار حضور و غیاب به صورت برخط باشد، جهت انتقال و نمایش اطلاعات دریافت شده از کارت ساعت می بایست مراحل زیر انجام شود : ۱-  از منوی کارکرد وارد "فرم کارکرد روزانه" شوید و برروی کلید "دریافت و پردازش اطلاعات" کلیک کنید و یا از منوی کارکرد وارد فرم "دریافت اطلاعات کارت ساعت" شوید. ۲- بازه تاریخی مورد نظر که قصد دارید اطلاعات کارت ساعت در بازه منتقل شود را وارد کنید . ۳- بروی کلید "انتقال اطلاعات بصورت داخلی" کلیک کنید . با اینکار اطلاعات کارت ساعت از جدول مربوطه منتقل خواهد شد . ۴- بروی کلید "پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت" کلیک کنید و در صورتی که قصد دارید پردازش برای پرسنل خاصی انجام شود، بروی کلید تایید در پیام ارائه شده کلیک کنید و شماره کارت پرسنل مورد نظر را ثبت و تایید...

بیستر بخوانید

پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت به تفکیک نوع استخدام، واحد سازمانی، گروه قوانین و گروه تردد خاص قابل انجام می باشد . برای این کار کافی است تا از منوی کارکرد وارد "فرم کارکرد روزانه" شوید و با استفاده از لیست های بازشدنی مربوط به استخدام / واحد سازمانی/ گروه تردد / گروه قوانین ، مقدار مورد نظر را انتخاب و سپس بروی کلید "دریافت و پردازش اطلاعات"کلیک کرده و در فرم باز شده، مقادیر تاریخ شروع و پایان را تنظیم و بروی کلید "پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت" کلید کنید. با این کار پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت تنها برای پرسنل فیلتر شده انجام خواهد شد . نکته : در صورتی که پردازش کارکرد ماهانه برای پرسنل انتخابی در بازه تاریخی تعیین شده وجود داشته باشد، سیستم اقدام به پردازش اولیه کارت ساعت نخواهد کرد . ...

بیستر بخوانید

در فرم "کارکرد روزانه"، برای متمایز نمودن ساعت های ثبت شده توسط کاربر از ساعت های منتقل شده از دستگاه کارت ساعت، از علامت براکت استفاده می شود . در این فرم زمانهای ثبت شده توسط کاربر در براکت نمایش داده می شوند. نکته: برای عدم تفکیک زمانهای ثبت شده بصورت دستی از زمانهای انتقال داده شده، کافی است در "مدیریت گروه های کاری"  تنظیم مربوط به فرم شماره ۳۸ با عنوان، "عدم نمایش براکت جهت ساعات ویرایش شده" مارک شود....

بیستر بخوانید

برای این تنظیم مراحل زیر را دنبال نمایید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۸ "کارکرد روزانه" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت"  را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۷۶ "کارکرد روزانه فرم شماره دو" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت" را مارک کنید....

بیستر بخوانید