برای جستجوی پیشرفته نامه در کارتابل تحت وب کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید ۱- در کارتابل تحت وب در جعبه متنی موجود در بخش فوقانی کارتابل جاری، کلیک کرده و گزینه "جستجوی پیشرفته" را انتخاب کنید. ۲- سپس در فرم "جستجوی پیشرفته"، از لیست کشویی نوع موجودیت، گزینه ی نامه را انتخاب نمایید. ۳- پس از وارد کردن مشخصات نامه مورد نظر به منظور انجام جستجو نیز می بایست فرمان "جستجو" را از نوار ابزار انتخاب کنید.  بدین ترتیب می‌توان با توجه به دسترسی های موجود اعم از دبیرخانه، حوزه و کارتابل و مقداردهی به سایر گزینه های موجود، جستجوی مورد نظر را انجام داد. نکته ۱: منظور مقداردهی به گزینه هایی غیر از لیست های کشویی (Combobox) که از نوع متنی نیستند، می توان بخشی از عنوان مورد نظر را تایپ و از لیست ظاهر شده گزینه مورد نظر را انتخاب...

بیستر بخوانید