برای محدود کردن کاربران نسبت به دسترسی به حسابها و گزارشهای مرتبط به ترتیب زیر عمل می کینم: ۱- از منوی حسابداری با استفاده از زیر منو "معرفی جموعه حساب" یک مجموعه حساب با نام خاصی را تعریف نمایید.سپس در زیر مجموعه گروه  حساب تعریف شده از ستون سمت راست، حساب یا حسابهایی که می خواهید کاربر یا کاربرانی به آن دسترسی نداشته باشند. را فراخوانی می کنید و با دابل کلیک کردن به ستون سمت چپ منتقل نمایید. ۲- پس از تایید فرم معرفی مجموعه حساب به صفحه اصلی بازگشته و با استفاده از کلیک راست روی صفحه اصلی به منوی  "مدیریت کاربران" بروید. ۳- با کلیک کردن روی دکمه "دسترسی های ویژه کاربران" و گزینش نوع "عدم دسترسی به مجموعه حساب" با انتخاب مجموعه حساب تعریف شده، کاربرانی را نباید به مجموعه حساب انتخاب شده دسترسی داشته باشند را انتخاب...

بیستر بخوانید

برای اینکه یک کاربر قادر به تغییر در شکل و ظاهر فرم های چاپی در سیستم باشد، لازم است تا دسترسی مربوطه به وی اعطاء شود. برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده بروی گروه کاری مورد نظر دوبار کلیک کنید. ۳- در فرم باز شده بروی کلید "تنظیمات عمومی مرتبط با گروه کاری" کلیک کنید. ۴- در کادر "تنظیمات عمومی مرتبط با نرم افزار" چک باکس "امکان ورود به محیط طراحی گزارش" را مارک کنید. با اینکار کاربران عضو این گروه کاری، قابلیت ورود به محیط طراحی فرم چاپی را خواهند داشت....

بیستر بخوانید