این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح...

بیستر بخوانید

فرض کنید، می خواهیم در پرینت گزارشی، شماره چک که مقادیر متغیری به خود تخصیص می دهد، نمایش دهیم، در این صورت می توان از امکان مقادیر ورودی توسط کاربر استفاده...

بیستر بخوانید