در منوی امکانات آیتم "مشخصات سازمان" را انتخاب و مسیر تصویر آرم شرکت را در قسمت نشان مشخص کنید. برای انتخاب تصویر آرم  موارد زیر باید رعایت شود: ۱- نام تصویر آرم باید لاتین...

بیستر بخوانید