[vc_row][vc_column][vc_column_text] یک حساب کل به نام پروژه های در جریان ساخت (زیر مجموعه گروه دارائیهای جاری یا غیر جاری) تعریف می کنیم و زیر مجموعه آن پروژه ها و ریز فازهای تکمیل آنها را در سطوح پایین تر حسابداری ایجاد می کنیم. حال در چند مرحله هزینه های مورد نظرمان را  منتقل می کنیم : مراحل انتقال هزینه به پروژه در جریان ساخت: ۱- ثبت هزینه های مستقیم پروژه (مثال : خرید زمین و قراردادهای مرتبط) ۲- کالاهای مصرفی در هر مرحله را با خروج کالا (در سیستم انبار)به حساب پروژه در جریان ساخت خارج می کنیم (جذب مواد و مصالح مصرفی در پروژه) ۳- تسهیم هزینه های غیر مستقیم و جذب آن در بهای تمام شده پروژه در جریان ساخت (جذب هزینه ها در زمانهای مشخص) ۴- هزینه حقوق و دستمزد پرسنل مستقر در پروژه...

بیشتر بخوانید