در فروشگاهها جهت تسریع در امر فروش و ورود اطلاعات در سیستم از دستگاه بارکدخوان استفاده می شود. برای این منظور نیاز است که برای کلیه کالاهای مشابه، بارکدی یکسان و واحد تعریف و به صورت برچسب به کالا الصاق شده باشد تا با استفاده از دستگاه بارکدخوان اطلاعات مربوط به بارکد شناسایی گردد. جهت استفاده از فروش بارکدی در سیستم پیوست باید موارد زیر رعایت شود: ۱- بارکد مربوط به کالا حتما در فرم معرفی کالا در فیلد مربوطه تعریف شده باشد. ۲- کالاهای مورد نظر دارای قیمت پیشنهادی فروش باشند. ...

بیشتر بخوانید