۱- در "گزارش عملیات بازرگانی" نوع عملیات را بروی "پیش فاکتور فروش" قرار می دهیم. در CM فرم گزینه "پیش فاکتورهای استفاده نشده" را انتخاب می کنیم.در این حالت لیست پیش فاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشده اند نمایش داده می شود ۲- در فرم "دفتر خرید فروش" با قرار دادن نوع دفتر به "پیش فاکتور فروش" فیلد "فاکتور مرتبط" شماره فاکتور مرتبط را نمایش می دهد. در صورتیکه این فیلد مقدار نداشتهباشد به مفهوم آنست که ردیف جاری پیش فاکتوری است که به فاکتور تبدیل نشده است و با گزینش روی این فیلد می توان لیست پیش فاکتورهای استفاده نشده را تهیه کرد....

بیشتر بخوانید

در زیر سیستم بازرگانی ، گزارش " مقایسه سفارش و فروش" لیست کلیه پیش فاکتورها به تفکیک با اطلاعات زیر دیده می شود: ۱- مقدار سفارش: مقدار کالای ثبت شده در هر پیش فاکتور ۲- مقدار فروش: مقدار کالای فروش رفته با استفاده از پیش فاکتور مورد نظر ۳- اختلاف مقدار: اختلاف بین مقدار سفارش و مقدار فروش رفته ۴- مبلغ سفارش:مبلغ کالای ثبت شده در پیش فاکتور ۵- مبلغ فروش: مبلغ کالای فروش رفته با استفاده از پیش فاکتور مورد نظر ۶- اختلاف مبلغ: اختلاف بین مبلغ سفارش و مبلغ فروش رفته با گزینش برروی اطلاعات این ستونها می توان وضعیت مقدار فروش رفته، یا مقدار سفارش گرفته شده را بدست آورد....

بیشتر بخوانید

بطور معمول می دانیم که اگر یک پیش فاکتور را به فاکتور و یا حواله تحویل فروش تبدیل کنیم که مقادیر درج شده در فاکتور و پیش فاکتور مغایر باشند امکان فراخوانی مجدد این پیش فاکتور و درج مانده آن وجود ندارد و البته منطقا هم این موضوع باید اتفاق بیافتد. اما در برخی سازمانها به دلایلی امکان تبدیل شدن یک پیش فاکتور به فاکتور در طی چند مرحله اتفاق می افتد. جهت انجام چنین درخواستی نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- پس از تایید پیش فاکتور، در فرم قرارداد فروش پیش فاکتور تایید شده را فراخوانی نمایید و سپس در مراحل تحویل مقدار اولیه قابل تحویل و مقدارهای بعدی را به دلخواه تنظیم نمایید. ۲- در فرم حوال تحویل فروش به جای فراخوانی پیش فاکتور، قرارداد ایجاد شده توسط...

بیشتر بخوانید