جهت چاپ برچسب شماره ی اموال به صورت میله ای به صورتیکه بتوان بارکد چاپ شده را بوسیله بارکدخوان شناسایی نمود نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- در گزارش لیست دارائی ها در سیستم اموال، با تغییر فرم چاپی "اقلام دارایی" و ذخیره آن با نام دلخواه، فرم چاپی دیگری ایجاد نمایید. ۲- در تغییر فرم جدید تمامی اطلاعات را به جز value مرتبط با "پلاک دارایی" را حذف نمایید و فونت مربوط با تابع موجود را به Barcode font code 39 تغییر داده و فرم چاپی را ذخیره نمایید. ۳-  لیست دارائی های مورد نظر را با کلید + انتخاب نموده و از طریق دکمه "گزینش" لیست دلخواه را تهیه نمایید. ۴- لیست تهیه شده را با فرمت چاپی جدید طراحی شده چاپ نمایید. ۳- در صورتیکه فونت مخصوص چاپ بارکد در سیستم شما نصب باشد امکان چاپ شماره پلاک دارایی با...

بیشتر بخوانید